Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jak je Praha připravena na zimní období 2017/2018 ?
Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2018. TSK má ve své správě 2 316 kilometrů z 3 974 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1658, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace rozděleny podle své důležitosti do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

Zimní údržba pro 2017/2018 od 1. 11.2017 do 31. 3.2018 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

 1. motoristické komunikace (dále jen „MK“)
 • I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
 • II. pořadí – zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
 • III. pořadí – místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
 1. nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) – chodníky a pěší komunikace
 • 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo

státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům

škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra,

k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové

lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky

hlavních komunikací.

 • 2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   3 974 km

z toho ve správě TSK                                              2 316 km

ostatní správci (orientačně)                                     1 658 km

 

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí – 1.326 běžných km (přepočteno na dvoupruh)
 2. + III. pořadí – 510 běžných km

 

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   1 400 ha

z toho ve správě TSK                                                 800 ha

ostatní správci (orientačně)                                        600 ha

 

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí           400 ha
 2. pořadí 150 ha

 

Technika:

 1. pořadí – 71 sypačů
 2. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)

TSK hl. m. Prahy má pro nadcházející zimní období plné sklady posypového materiálu, techniku, i unikátní automatický protinámrazový systém. V Praze  jsou tato zřízení na sedmi místech a jejich úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.

 

Lokality s automatickým postřikem:

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC

Aktuální informace o průběhu zimní údržby najdou zájemci na http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx

Zdroj: TSK Praha

 

Další články z IZDoprava.cz

 • Jak je připravená Praha na zimní období 2016/2017?1. listopadu 2016 Jak je připravená Praha na zimní období 2016/2017? Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která končí  31. 3. 2017. Podle Plánu zimní údržby komunikací (ZÚK) bude během tohoto […]
 • Plán zimní údržby v Praze je připraven a silničáři se už těší na první sníh31. října 2014 Plán zimní údržby v Praze je připraven a silničáři se už těší na první sníh Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny 2014/2015. Dne 21. října 2014 schválila Rada hlavního města Plán zimní údržby komunikací […]
 • Od 1. listopadu začíná pro silničáře zima i v Praze31. října 2018 Od 1. listopadu začíná pro silničáře zima i v Praze Také v Praze vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2019. TSK připravila kompletní Plán zimní údržby komunikací […]
 • Stavby, které během letních měsíců  výrazně ovlivní dopravu v Praze2. července 2018 Stavby, které během letních měsíců  výrazně ovlivní dopravu v Praze Technická správa komunikací hlavního města Prahy zveřejnila informace o plánovaných  opravách, které výrazně zasáhnou dopravu na ulicích města. Jedná se dopravně vytížené úseky. K […]
 • Libeňský most postupně odhaluje své slabiny11. května 2017 Libeňský most postupně odhaluje své slabiny Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zadala v období prosince 2016 až února 2017 provedení diagnostiky podzákladí a základu třetího pilíře Libeňského mostu. Cílem bylo ověřit […]
 • Silničáři v Liberci jsou připraveni na zimní nepohodu31. října 2016 Silničáři v Liberci jsou připraveni na zimní nepohodu Pro silničáře začíná 1. listopadu oficiální zimní období, kdy se provádí práce související se zimní údržbou komunikací. Technické služby města Liberce a.s.(TSML) již musejí být připraveny […]
 • Dočasné uzavírky pražských tunelů v roce 20193. ledna 2019 Dočasné uzavírky pražských tunelů v roce 2019 Technická správa komunikací hlavního města Prahy spravuje všechny tunely na území města. Tunely musí procházet pravidelnými kontrolami a současně jsou prováděny údržbové práce. Informace o […]
 • TSK Praha bude mít nového ředitele 24. března 2013 TSK Praha bude mít nového ředitele Rada hlavního města  Prahy bude jednat o personálních změnách ve vedení příspěvkové organizace Technické správy komunikací Praha. Jednání se uskuteční v úterý 26.3.2013. Stávající ředitel […]
 • Jak jsou připraveni na zimu v Hradci Králové?12. listopadu 2016 Jak jsou připraveni na zimu v Hradci Králové? Zimní údržbu zajišťují ve městě Technické služby Hradec Králové, které se v zimě starají o sjízdnost 104 kilometrů vozovek, které jsou místními komunikacemi, a více než 330 kilometrů […]
 • Mírná zima ušetřila finance na údržbu19. května 2015 Mírná zima ušetřila finance na údržbu Vzhledem k mírnému průběhu zimy nevyčerpala Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) přidělené finanční prostředky v plném rozsahu. Rada hlavního města Prahy dnes vzala na […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.