Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jaký bude další osud Libeňského mostu v Praze 7?
Technický stav Libeňského mostu je už po několik let diskutován a čas tlačí neúprosně na rozhodnutí o jeho dalším osudu. Opravit nebo zbourat a postavit nový? Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) nechala u Kloknerova ústavu ČVUT Praha zpracovat  odbornou analýzu a posouzení současného technického stavu soumostí. S výsledky se dne 11.1.2016 měli možnost seznámit i novináři.

 „Analýza posuzovala variantu rekonstrukce, která by maximálně respektovala současný stav, a variantu, která most rozšíří, ale zároveň fakticky z velké části postaví znovu. Chtěl jsem jasné porovnání, jaké máme možnosti a jaká jsou rizika obou variant. Podle ČVUT je méně riziková z technického i finančního hlediska varianta B, tedy rozšíření mostu a výměna pilířů. Při rekonstrukci nemáme jistotu, kolik nakonec bude stavba stát, jak dlouho vydrží a kde najdeme nějakého kostlivce. Dle názoru řady odborníků by rekonstrukce pouze prodloužila životnost soumostí o 20 let, protože už nyní je na hraně životnosti. Nový most by měl vydržet 100 let a při rozumné správě možná déle,“uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Hlavní závěry studie Kloknerova ústavu ČVUT:

Varianta A představuje parciální rekonstrukci při zachování stávajícího vzhledu, šíře 21 m a autentického materiálu konstrukce. Varianta B je rekonstrukce náhradou stávajících konstrukcí novým mostem šíře 26 m dle projektové dokumentace, na kterou bylo vydáno stavební povolení. Pro obě varianty byl učiněn předpoklad využití spodní stavby se zachováním původních pilířů. Shrnutím kladů, záporů a rizik lze konstatovat přednosti varianty B zejména v dodržení technických norem, dosažení doby trvanlivosti a životnosti díla, lhůty výstavby a stavu přípravy projektu, včetně možnosti zahájení realizace. Varianta A zachovává autentičnost materiálů a vzhled konstrukce. Nese s sebou však riziko zvýšení nákladů při rekonstrukci, prodloužení doby výstavby a riziko plynoucí z nových zjištění v průběhu rekonstrukce.

Analýza dále potvrzuje, že v dopravní linii Libeňského soumostí existují slabá místa v konstrukcích (nehomogenita betonu oblouků a degradace rámových konstrukcí), která se blíží k havarijnímu stavu. Tyto skutečnosti mohou vést k dalším dopravním omezením na mostě, včetně tramvajového provozu a následně může nastat úplné uzavření soumostí, souběžně s omezením lodní dopravy. 

V prosinci 2015 byla podána žádost o prodloužení stavebního povolení.  Probíhá kompletace zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby a správce stavby v souladu s variantou B.

Posudky ukazují na technické možnosti a současně ukazují na možné klady a rizika rekonstrukce stávající konstrukce mostu nebo nové mostní stavby. S výsledky studie se měli možnost seznámit i představitelé  dotčených Městských částí.

Městská část  Praha 7 přijala na svém mimořádném jednání 4.1.2016 usnesení , kterým schválilo stanovisko k zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na rekonstrukci Libeňského mostu.  Městská část neshledává žádný důvod k plánovanému rozšíření a zkapacitnění Libeňského mostu a požaduje kvalitní a citlivou rekonstrukci při zachování jeho stávající šíře, proporcí i všech detailů architektonického řešení.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), jako správce pražských mostů, pravidelně sleduje technický stav všech mostů ve své správě. Rekonstrukce Libeňského mostu byla v plánu už v roce 2014 a bylo už připraveno výběrové řízení na dodavatele.  Viz článek https://www.izdoprava.cz/aktualni-zpravy/2014/pripravuje-se-vyberove-rizeni-na-opravu-libenskeho-mostu/ K realizaci však nedošlo.

Libeňský most - schodiště

Libeňský most – schodiště

Další jednání o rekonstrukci proběhlo v roce 2015  viz. článek  https://www.izdoprava.cz/sprava-komunikaci/2015/v-letosnim-roce-se-docka-opravy-libensky-most-a-pokracovat-bude-i-rekonstrukce-nuselskeho-mostu/

Libeňský most

Libeňský most

K realizaci záměru opět nedošlo a technický stav mostu se pochopitelně ještě zhoršil. Před vedením města Prahy stojí opět rozhodní, co bude dál? Jak asi bude vypadat situace v roce 2017?

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.