Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jak je připravená Praha na zimní období 2016/2017?
ilustrační foto

ilustrační foto

Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která končí  31. 3. 2017. Podle Plánu zimní údržby komunikací (ZÚK) bude během tohoto období zajištěna sjízdnost komunikací v hlavním městě. TSK má ve své správě 2 293 kilometrů z 3 963 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1670, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin. TSK rovněž zajišťuje úklid 306 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy. Připraveny jsou také plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.

Základní údaje o zimní údržbě od 1. 11.2016 do 31. 3.2017:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

  1. motoristické komunikace (dále jen „MK“)
  • I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
  • II. pořadí – zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
  • III. pořadí – místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
  1. nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) – chodníky a pěší komunikace
  • 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo

státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům

škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra,

k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové

lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky

hlavních komunikací.

  • 2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 

Připravená technika:

  1. pořadí – 70 sypačů
  2. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)

Vybrané lokality s automatickým postřikem proti tvoření námraz na mostních konstrukcích:Vysočanská radiála (přemostění Kbelské), Vysočanská estakáda, Wilsonova (přemostění u Bulhara), K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most), Jižní spojka (přemostění u Mitasu), Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice), Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC

 

Zdroj: TSK Praha

foto B.B,

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.