Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Bude v Praze realizována nízkoemisní zóna?
Rada hlavního města dnes pověřila náměstka primátora Jiřího Nouzu, aby zajistil zpracování a předložil dokumenty potřebné k zavedení pražské nízkoemisní zóny(NEZ). Nezbytnou součástí návrhu parametrů pro realizaci NEZ je zajištění objízdných tras a simulace průjezdnosti dopravy po jejím zavedení. Tímto úkolem se zbývají dopravní odborníci TSK. Pokud nové podklady Rada HMP v létě schválí a na tomto základě vznikne text vyhlášky, nebrání vytvoření NEZ v Praze nic. „Zřízením nízkoemisní zóny by se Praha připojila k celé řadě měst v západní a jižní Evropě a zároveň by získala prvenství v České republice. Z provedených studií jasně vyplývá, že zóny přispívají ke zlepšení životního prostředí v centrech měst, proto jsme se k tomuto kroku rozhodli,“ konstatuje náměstek primátora Jiří Nouza.

V Praze řeší problematiku NEZ  odborná pracovní skupina složená z pracovníků Magistrátu, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Policie ČR, Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu. Poprvé zasedala odborná skupina pro přípravu nízkoemisních zón v Praze  dne 5.3.2012. Podkladem k jednání byly zkušenosti ze zavedení a fungování nízkoemisních zón v některých evropských městech. Pracovní skupina  jednala také o legislativních úpravách problematiky nízkoemisních zón v ČR a diskutovala o  podnětech a návrzích týkajících se možného zavedení těchto zón v Praze.  Skupina spolu s Centrem dopravního výzkumu zpracovala analýzu proveditelnosti projektu, která je podkladem pro další jednání.

Předběžný odhad zavedení zón je plánován na konec roku 2015. Předpokládá se, že nízkoemisní zóna bude zavedena s roční prodlevou od vydání příslušné městské vyhlášky, která by do zastupitelstva mohla jít ještě v tomto roce. O zavedení nízkoemisní zóny rozhodne tedy až nová politická reprezentace. Realizační práce, mezi něž patří např. fyzické vyznačení zóny dopravními značkami nebo tisk a distribuce etiket, které by se vylepovaly na čelní skla vozidel, potřebují delší dobu přípravy. Nová NEZ by doplnila již v současnosti platná omezení vjezdu řidičům nákladních vozidel nad 3,5 tuny, 6 tun a 12 tun ve vybraných lokalitách na území Prahy. „Zavedení zóny obecně znamená, že by k vjezdu do dané oblasti bylo oprávněno pouze vozidlo, které splňuje předem definovaná emisní kritéria a je mu přidělena příslušná barevná plaketa opravňující k vjezdu. Pro TSK to bude znamenat osazení svislého dopravního značení, které na komunikacích zónu jasně vyznačí,“ dodává Ladislav Pivec, šéf TSK.

Praha však není jediným městem, kde se o zavedení nízkoemisních zón už jednalo. V Plzni si nechali v roce 2013 zpracovat studii o efektivnosti nízkoemisních zón. Studie, kterou si město Plzeň nechalo zpracovat, ukázala, že z posuzovaných časově a finančně dostupných variant, má zavedení nízkoemisní zóny nejmenší dopad na pokles znečišťujících látek. Plzeň patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nejlepším řešením, jak snížit imisní limity, je podle studie změna v organizaci dopravy. Plzeň zřejmě proto nezřídí nízkoemisní zóny, které mají být nástrojem pro snížení prašnosti, množství výfukových zplodin i hluku.

„Ze studie, kterou jsme si nechali zpracovat, vyplývá, že zavedení nízkoemisní zóny v Plzni je možné v souladu se současnou právní úpravou jen v centrální oblasti města. Vzhledem k malé velikosti této zóny by ale takové opatření nebylo účinné,“ sděluje radní pro životní prostředí Irena Rottová. „V současné době nelze nízkoemisní zónu stanovit na průjezdném úseku komunikace, pokud neexistuje jiná silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení,“ doplňuje její slova vedoucí odboru životního prostředí plzeňského magistrátu Dagmar Svobodová. Provedené výpočty ukázaly, že zavedením zóny v centrální části města by poklesl objem cest do centra jen o šest procent. „Přičemž dopad na emise a imisní zatížení škodlivých látek, jako je oxid dusičitý nebo polétavý prach, je zhruba pět procent,“ dodává Svobodová. Pro zlepšení kvality ovzduší je podle zpracované studie nejlepším řešením změna organizace dopravy. Výrazně nejvyšší dopad na pokles imisí škodlivých látek bude mít dostavba komunikačního systému a s tím spojené odvedení dopravy dále od centra města.

O efektivnosti zavedení nízkoemisních zón v Praze nemá redakce www.izdoprava.cz dosud žádné informace.

 

Zdroj: TSK Praha

 

 

 

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.