Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Italské ulici v Praze 2 proběhne obnova uliční zeleně
Praha – Italská ulice

Ulice Italská je ulicí s vysoce frekventovanou automobilovou dopravou a na stávající stromy zde působí řada negativních faktorů. Obnova stromořadí spočívá v náhradě pokácených zdravotně poškozených dřevin a současně proběhne dosadba do prázdných stromových míst. Stávající stromořadí sestává převážně z lip, které z historického hlediska byly hojně užívanou dřevinou do uličních stromořadí, ovšem za současných všeobecně zhoršených podmínek nejsou dostatečně odolným druhem pro takto silně zatíženou lokalitu. Proto bylo rozhodnuto ponechat stávající sortiment lip pouze v úseku komunikace Anglická – Na Smetance, a to i s přihlédnutím k tomu, že v tomto úseku proběhne minimální kácení stávajících výsadeb (9 ks).

V úseku Na Smetance – Kunětická, kde bude ze zdravotních důvodů odstraněno celkem 29 stromů, pak bude postupně stávající převážně lipová výsadba nahrazena jiným, pro zatíženou lokalitu vhodnějším druhem dřeviny. Celkem bude v ulici pokáceno 38 stromů a vysazeno bude 53 stromů nových. V úseku Anglická – Na Smetance bude vysazeno 18 ks lípy evropské Tilia europaea ´Pallida´ a zároveň bude provedena obnova keřů ve stávajících prodloužených rabatech v úseku Anglická – Vinohradská. Tato podsadba bude tvořena nízkými stálezelenými keři dřišťálu zimostrázového Berberis buxifolia ´Nana´ v počtu 900 kusů. V úseku Na Smetance – Kunětická bude celkem vysazeno 35 ks břestovce západního Celtis occidentalis a travnaté pásy budou oživeny výsadbou nenáročné modřekvetoucí cibuloviny Scilla siberica (ladoňka sibiřská).

Pro realizované výsadby bude zajištěna standardní následná povýsadbová péče po dobu pěti let. Realizace obnovy stromořadí proběhne v termínu ŘÍJEN – PROSINEC 2012 a bude ji provádět firma GARTENSTA PLUS s.r.o. Investorem akce je odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.