Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zimní údržba chodníků si vyžádala finanční prostředky i nová opatření
Rada hlavního města Prahy schválila na svém zasedání dokumenty, které souvisí se zimní údržbou komunikací a počítá se zvýšením finančních prostředků na úklid chodníků v zimním období. Vlastní variantu zajištění úklidu chodníků v zimě má Praha 6.

Na jednání Rady hl.m. Prahy byla schválená změna ve vyhlášce hl.m.Prahy o schůdnosti komunikací, dále ve vyhlášce hl.m.Prahy o vymezení úseků místních komunikací kde se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost. Třetím schváleným dokumentem je Plán zimní údržby komunikací hl m. Prahy v období 2009/2010 zpracovaný Technickou správou komunikací hl.m.Prahy. V letošním zimním období se musí TSK hl.m. Prahy postarat o 250 hektarů plochy chodníků svěřených do její správy a  počítá s předběžnými náklady ve výši 250 milionů korun. TSK Praha zajistí  úklid na nejfrekventovanějších místech a v lokalitách důležitých pro chod hlavního města. Chodníky jsou rozděleny do dvou kategorií. V první skupině jsou důležité přístupové cesty, kde se práce budou provádět neprodleně a je zde limit 12 hodin na provedení úklidu. Ostatní přístupové cesty budou uklízeny po dokončení prací na chodnících z prvního pořadí.

Chodníky se v Praze nesmí solit, sypat škvárou ani popelem. K posypu se bude používat inertní materiál ( písek, drobně drcené kamínky se zrny maximálně do 8 mm). Nově byla označena síť chodníků, na kterých se nebude provádět zimní údržba.  V přílohách tiskového sdělní Magistrátu hl.m. Prahy jsou uvedeny i seznamy komunikací, kde se nezajišťuje zimní údržba.

Zimní údržba v Praze 6.

Praha 6 má vlastní plán zimní údržby, který by měl být efektivní. K dispozici bude 700 brigádníků, kteří budou držet“ zimní pohotovost“ až do 31. března 2010. Pokud začne sněžit, začnou brigádníci zajišťovat úklid sněhu. Praha 6 zajistí brigádníkům posypový materiál a nářadí. Na jednu osobu vychází přibližně 400 délkových metrů chodníků a každý brigádník bude vykonávat „zimní pohotovostní“ službu za 2000,- Kč měsíčně. V případě sněžení se částka zvýší. Projekt Sněhová pohotovost v podstatě navazuje na zkušenosti z předchozích let a současně nabízí finanční zhodnocení práce. Předpokládá se zájem brigádníků zejména v oblasti zástavby rodinných domů. Termíny zajištění schůdnosti jsou ve schodě s vyhláškou magistrátu. Schůdnost chodníků má být zajištěna od 7.00 do 17.00 hodin a to do 12 hodin od chvíle, kdy napadne sníh.

Se strojovým úklidem počítá Praha 6 na dvaceti procentech plochy.  

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.