Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vysočina přispěje obcím na údržbu zeleně
Dobře udržovaná zeleň podél silnic je jednou z podmínek optimální viditelnosti komunikace včetně dopravního značení a parametrů vozovky.  Foto v článku.  Rada kraje Vysočina odsouhlasila na svém jednání koncem ledna 2008 nový dotační titul na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí a současně připravuje Zásady pro poskytnutí uvedené dotace. Údržba zeleně kolem silnic ve vlastnictví kraje v průjezdních úsecích v obcích představuje  složitou problematiku zejména z hlediska nevyjasněných majetkoprávních vztahů a rozdílných právních výkladů. K vyjasnění složité problematiky bude potřeba delší časové období ale zeleň je potřeba udržovat průběžně. Proto se kraj Vysočina rozhodl řešit situaci formou dotace.

Pokud zastupitelstvo kraje na jednání dne 12.2.2008  Zásady pro poskytnutí dotace na údržbu vegetace  schválí, mohou obce  požádat o zpětné proplacení vlastních nákladů na průjezdních  úsecích. Maximální výše dotace je navržena 0,70 Kč/ 1 m2 a obce mohou o dotaci požádat maximálně 2x. Údržbu zeleně si mohou obce objednat u dodavatele dle svého uvážení.

Kraj Vysočina vlastní celkem 4 579 km silnic II. a III. tříd a tyto úseky spravuje a udržuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Délka průjezdních úseků v obcích je  983 km a na údržbu zeleně na těchto úsecích vyčlenil kraj ze svého rozpočtu 3 miliony korun.

Příklad údržby zeleně od našich sousedů v Rakousku.

Rakousko

Příklad  špatné viditelnosti  dopravního značení při průjezdu obcí  v ČR.

ČR - průjezd obcí

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.