Šance pro obce v Plzeňském kraji.

Rada Plzeňského kraje vyhlásila dne 10.1.2006 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2006, pro který je v rozpočtu počítáno s šedesáti miliony korun.

Obce mohou  žádat o dotaci podle pravidel uvedených v Zásadách Programu nejpozději do 28.2.2006.  Mezi projekty realizované jednou akcí je možné žádat na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy i opravy hmotného nemovitého majetku obcí Plzeňského kraje – na stavby a občanskou vybavenost, vybavenost veřejných prostranství( např. čekárny hromadné dopravy) , veřejnou zeleň, komunikace ( místní komunikace a chodníky , cyklistické a pěší stezky) a další.


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,88174 s | počet dotazů: 176 | paměť: 57232 KB. | 02.03.2021 - 02:25:30