Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Šance pro obce v Plzeňském kraji.
Rada Plzeňského kraje vyhlásila dne 10.1.2006 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2006, pro který je v rozpočtu počítáno s šedesáti miliony korun.

Obce mohou  žádat o dotaci podle pravidel uvedených v Zásadách Programu nejpozději do 28.2.2006.  Mezi projekty realizované jednou akcí je možné žádat na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy i opravy hmotného nemovitého majetku obcí Plzeňského kraje – na stavby a občanskou vybavenost, vybavenost veřejných prostranství( např. čekárny hromadné dopravy) , veřejnou zeleň, komunikace ( místní komunikace a chodníky , cyklistické a pěší stezky) a další.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.