Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Bratislava informuje o průběhu zimní údržby komunikací
Základní informace o zimní údržbě komunikací hlavního města Slovenské republiky  naleznou občané na internetových stránkách magistrátu . Mimo jiné je zde i hlášení dispečerské služby o průběhu zimní údržby z předchozího dne.

Zimní údržba se provádí při větším spadu sněhu a při vytváření závějí frézováním. Při spadu sněhu a v době po spadu sněhu se provádí pluhování a likvidační posyp, ruční uvolňování průchodů pro chodce, uvolňování uličních vpustí a ve vyjímečných případech i odvoz sněhu. V době náhlého tání se provádí čerpání vody a uvolňování vpustí.
Na deseti vybraných úsecích začne město používat technologii navlhčování posypových materiálů solným roztokem, který má zvýšit jejich působení. Tuto technologii plánuje město zavést na území celého města v půběhu 2 až 3 let. Cesta mládeže na Železné studienke se bude udržovat v průjezdném stavu posypem SOLMAG. Je to nový posypový materiál určený pro exponované prostředí a šetrný k životnímu prostředí. SOLMAG má certifikát Slovenské agentury životního prostředí na použití v okolí vodních zdrojů a v půdě je biologicky odbouratelný. Materiál se začal užívat zkušebně na úseku, který je v chráněné oblasti městského parku s množstvím chráněných živočichů. Použití materiály je možné dvěma způsoby: 1) použití roztoku – dodává se přímo namíchaný roztok 2) použití v pevném stavu – jako malé lupínky.

Věnováno cestářům pro porovnání : Do plánu zimní údržby jsou zařazeny průtahy cest I. , II. a III. třídy a místní komunikace I.a II. třídy na území města Bratislavy.
Celková délka činí  419,6 km .
Celková plocha  činí 4.098 480 m2
Do údržby spadají i mosty o délce 8,4 km.
Trvalá pohotovost na 1. den stojí  město 741 tisíc Sk
Trvalá pohotovost  po dobu 125 dní stojí 92 625 tisíc Sk

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.