EIB podpoří rekonstrukci krajských silnicEvropská Investiční Banka půjčí 30 milionů € na obnovu komunikací v Pardubickém kraji. Je to první půjčka EIB poskytnutá úřadu s regionální působností v nových členských státech.

Projekt zohledňuje  vzrůstající problémy zhoršujícího se stavu silnic, které se nahromadily v důsledku finančního omezení v předchozích letech a nárůstem intenzity dopravy. Plány oprav, které budou zahrnuty v  projektu,  vylepší úseky silnic, které jsou ve velmi špatném až kritickém stavu a budou rozčleněny podle kritérií, které zohledňují možnosti místní ekonomiky, důležitost dopravního spojení a autobusových linek, přístupnost s obchodním  nebo turistickým oblastem. Modernizace silniční sítě zlepší i bezpečnost. Projekt umožní překlenout Pardubickému kraji  problémy se zvýšenou intenzitou dopravy.  Mezi  připravované plány je zahrnuta mj. i rekonstrukce mostu Pavla Wonky, umístěného v centru Pardubic, který představuje velkou investici  pro místní ekonomiku.

( Redakčně zkrácený překlad článku z časopisu World Highways)

Další články z IZDoprava.cz