Dálniční kupóny na rok 2017

Nejpozději k 1. prosinci 2016 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2017 pro vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2017. Ceny kupónů pro rok 2017 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2017 má platnost od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2018 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Platnost ročních kupónů pro rok 2016 končí 31. ledna 2017, platnost desetidenních kupónů pro rok 2016 končí nejpozději ke dni 9. ledna 2017 a v případě měsíčních kupónů nejpozději ke dni 31. ledna 2017, v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto kupónů.

U nových dálničních kupónů byla oproti letošní emisi zvýšena jejich ochrana proti padělání a zároveň došlo k inovaci jejich designu.  Distribuci kupónů zajišťuje společnost dodavatelů, kterou tvoří Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Česká pošta, s.p. a MTX, spol. s r.o. Aktuální seznam oficiálních prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz.  Prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

Rovněž bude mít také případný zájemce v průběhu prosince 2016 možnost zakoupit libovolný druh dálničních kupónů prostřednictvím internetového prodeje, přičemž bližší informace naleznete na stránkách vybraných dodavatelů, tedy společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a MTX, spol. s r.o.

I v roce 2017 bude nadále v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. V případě, že motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku, a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení.

Zdroj: SFDI

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,61296 s | počet dotazů: 180 | paměť: 41662 KB. | 24.01.2021 - 16:12:20