Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Odtahy v Praze se prodraží
Městská rada města Prahy schválila na svém jednání dne 12.2.2013 nařízení hlavního města Prahy, o maximálních cenách za nucené odtahy vozidel, včetně jejich střežení na parkovišti. Hlavním důvodem, který vedl ke zvýšení ceny za odtah je skutečnost, že hlavní město Praha v současné době nucené odtahy vozidel dotuje ze svého rozpočtu. Zvyšování vstupních nákladů jako např. pohonné hmoty, mzdy, energie a jiné služby zásadním způsobem ovlivňuje výslednou cenu. Nejedná se tedy o navýšení odměn firem provádějící odtahy, ale o vyrovnání nákladů.

Nařízení města směřuje k tomu, aby náklady na službu nucených odtahů vozidel byly samofinancovatelné. Snahou hl. m. Prahy je, aby Správa služeb hlavního města Prahy zajišťovala stále větší podíl nucených odtahů vlastními vozidly.

Nařízení vstupuje v platnost od 1.dubna 2013. Za odtah úplný  činí poplatek  1900,- Kč. Maximální cena za služby odtahové parkoviště s nepřetržitou ostrahou: První až třetí den 250,- Kč/den, čtvrtý až 180 den 400,- Kč/den. Od 181 dne činí výše poplatku 50,- Kč/den

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.