Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Plzni plánují rozšíření placených zón parkování!
(10:30) V souladu s Generelem dopravy v klidu města Plzeň  doporučil  Útvar koncepce a rozvoje města na rozšíření zón placeného parkování na další části města. Dosavadní zóna placeného parkování v historickém centru města a jeho širším okolí je v současné době se osvědčila, je plně funkční a zajišťuje dostatek parkovacích míst na daném území.  

Nové zóny nebudou omezeny pouze na vnitřní centrum, ale zajistí potřeby regulace parkování v navazujících územích Bory, Slovany, Hamburk, Roudná atd. Navržené rozšíření zóny placeného parkování bude nutné také promítnout do Parkovacího řádu. 

V ulicích s převahou bydlení se předpokládá vyhrazení části parkovacích stání jen pro potřeby rezidentů. Navazujícím krokem  bude zpracování podrobných projektů na jednotlivé ulice v první etapě a projednání případných změn parkovacího řádu. V návaznosti na regulaci parkování v centru města bude nutné postupně vybudovat systém záchytných parkovišť.

Rada města hranice zóny placeného parkování  a věcný záměr pro aktualizaci Parkovacího řádu schválila.

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.