Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Společnost Autoklub Bohemia Assistance získala ocenění za své služby
V anketě Flotila roku 2009 byl oceněn program ABA 24, který je určen pro firmy vlastnící flotily vozidel. Zprostředkování asistenčních služeb v rámci tohoto programu je řízeno centrálním dispečinkem v Praze na jednotném telefonním čísle.

Fleet program ABA 24 je jedním z produktů Autoklubu Bohemia Assistance,a.s. Program  je určen pro řešení  potřeb vozových parků  různých velikostí, typů a zaměření. Skládá se ze silniční  asistence v ČR i zahraničí a dalších služeb dle potřeb a přání zákazníka. V oblasti zmíněných asistencí je nadstavbou nad  asistencemi realizovanými v rámci pojištění, či asistencí jiných, neboť nejsou  fixně dané, neovlivnitelné vlastními potřebami, ale naopak na tyto“ základní – neměnné služby“ navazují, nebo je vhodným způsobem doplňují či je řeší komplexně, ale s respektováním  a realizováním všech požadavků zákazníka a specifik provozu daného vozového parku. Číslovka v názvu napovídá, že je program realizován nepřetržitě 24 hodin denně.

V tuzemsku jsou služby poskytovány vlastními kapacitami ABA a prostřednictvím smluvních partnerů. Spektrum a rozložení partnerské sítě  umožňuje garantovat dobu příjezdu pomoci do 45 minut. V zahraničí, na základě úzké spolupráce s UAMK, jsou tyto služby součástí mezinárodního členství v motoristických organizacích FIA a ARC a tím v přímé vazbě  na ostatní národní klubové systémy, což umožňuje garantovat dobu příjezdu pomoci do 90 minut.

Zprostředkování asistenčních služeb v rámci tohoto programu je řízeno centrálním dispečinkem v Praze na jednotném telefonním čísle, jenž je k firmě přiděleno. Dispečink je obsazen odborně vyškolenými pracovníky, absolvujícími pravidelná doškolování, schopnými zajistit optimální variantu technické pomoci a to i v cizích jazycích. Je vedena podrobná evidence  provedených zásahů a po technické stránce je dispečink  vybaven zařízením umožňujícím zpětnou kontrolu  průběhu jednotlivých zásahů. Je zde také zřízeno  pracoviště kontroly, které s několikadenním odstupem kontaktuje zákazníka a zjišťuje spokojenost s vyřešením případu.

Vozidla silniční služby mají speciální vestavbu, která obsahuje kompletní dílenskou technologii včetně vyspělého diagnostického zařízení. Technici postupují pravidelná školení, aby si osvojili používání diagnostických přístrojů a průběžně aktualizovaných softwarových aplikací.

Silniční asistence  zahrnuje zejména pomoc dispečinku, pomoc silniční služby na místě poruchy či nehody, vyproštění vozidla, odtah vozidla do určeného místa nebo smluvního servisu, zprostředkování opravy vozidla, uschování nepojízdného vozidla, zajištění náhradního vozidla, přistavení opraveného vozidla do místa určení, zajištění náhradního ubytování, zajištění dopravu náhradních dílů, opravu nebo výměnu pneumatiky, zajištění náhradního řidiče, opravení zámku nebo otevření vozidla při ztrátě klíčů, dovoz pohonných hmot v případě neočekávaného spotřebování, přepravu osob či nákladu do místa určení, nastartování vozidla či výměnu akumulátoru apod.

Další služby zahrnují např. prodej automobilů a zajištění vozového parku(přistavení celé flotily do požadovaného místa určení), uzavření povinného ručení, havarijního pojištění, zajištění financování a leasingu, dodávání dálničních kupónů tuzemských i zahraničních, odkoupení ojetých vozidel či ekologickou likvidaci, dodávání dopravních informací včetně zpracování itinerářů na cesty, zařazení do Slevového systému  ABA pro každý rok, kdy klienti získávají díky vlastnictví karty ABA možnost čerpání slev vztahujících se k široké nabídce výrobků a služeb orientovaných nejen na oblast motorismu, apod.

Samostatnou kapitolou je elektronický monitoring vozidel, který může být též součástí balíčku dalších služeb. V něm lze sledovat vozidla co do polohy, rychlosti a trasy. Systém automaticky vytváří knihu jízd a lze jej využít pro všechny typy vozidel.

Jako nadstavba mohou být služby vztahující se ryze k motorismu doplněny o služby domácí asistence, např. v rozsahu vhodném pro kancelářské prostředí. Každému zákazníkovi je nabídnut program upravený dle jeho požadavků a potřeb. ZDROJ : ABA

Ocenění ABA

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.