Na Žižkově náměstí v centru Tábora je možné parkovatTáborský parkovací systém zahrnuje systém parkování pro návštěvníky i rezidenty v několika cenově odlišených zónách. Počet parkovacích míst by se měl zvýšit po dostavění parkovacího domu. Foto v článku.Táborský parkovací systém zahrnuje oblast Starého a Nového města a byl schválen Radou města 4.6.2007 s platností od 1. července 2007. Parkovací systém zahrnuje území rozdělené do několika cenově odlišených zón. Nejvyšší cenu za 1 hodinu parkování zaplatí návštěvníci přímo v historickém centru města na Žižkově náměstí a v ulici 9. Května – 1 hodina přijde na 35,- Kč. Není to částka nízká! Umožňuje však zaparkovat krátkodobě na krásném historickém náměstí, které má rekonstruovaný povrch a v jižní části jsou umístěny i parkovací automaty.

Žižkovo náměstí - Tábor Žižkovo náměstí - Tábor

Další parkovací automaty a parkovací plochy jsou umístěné především v ulicích Nového města. Před vjezdem do města je dobré prohlédnout si plánek města předem na internetu a zvolit odpovídající lokalitu pro parkování. Ke zlepšení situace pomůže právě dokončovaný parkovací dům.

Stavba parkovacího domu - Tábor Stavba parkovacího domu - Tábor

Z parkovacího domu bude průchod přímo před budovu Střelnice a dál uličkami do Starého města. 

Další články z IZDoprava.cz