Vysoká škola obchodní v Praze otevírá nový studijní obor

Nově otevřený bakalářský obor Letový provoz bude možné studovat na Vysoké škole obchodní od zimního semestru 2013/2014. Jeho studenti během tří let projdou komplexní přípravou v oblasti civilního letectví a letového provozu. Absolventi najdou uplatnění jako výkonní manažeři provozovatelů letecké dopravy, v letových provozních službách, ve výkonném managementu letišť nebo ve státních organizacích civilního letectví. Zájemci mohou následně pokračovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Management leteckých podniků a připravit se tak na výkonné manažerské posty leteckých podniků v širším spektru leteckého provozu.

Vysoká škola obchodní v Praze získala v loňském roce od Ministerstva školství a tělovýchovy akreditaci studijního oboru Letový provoz. Studenty do nového bakalářského oboru začne nabírat od zimního semestru akademického roku 2013/2014.  Studenti se budou na výkon manažerských funkcí v organizacích civilního leteckého provozu připravovat ve spolupráci s významnými institucemi v oboru, jakou je např. Český Aeroholding nebo Letiště Václava Havla.

 Důvodem, proč nový obor na VŠO vznikl, je potřeba tzv. způsobilosti pro řadu profesí a výkonných manažerských pozic v organizacích civilního letectví. Škola nabízí teoretické vzdělávání v širším záběru, ale na formulování studijního plánu spolupracovala s organizacemi napříč celým spektrem civilního letectví. Studenti v rámci výuky absolvují povinné a volitelné předměty. Mezi ně patří například letecký zákon, všeobecné znalosti letadla, základy letu, navigace, geografie letecké dopravy, letová výkonnost nebo bezpečnost v letecké dopravě. Nechybí povinná praxe a studium cizích jazyků.

Vedle nového oboru VŠO dále provozuje již zavedený bakalářský studijní obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Zde se orientuje zejména na studenty, kteří na rozhraní letecká doprava/cestovní ruch budou hledat zaměstnání v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu bezprostředně svázaných s leteckou dopravou – na obchodní odbavení letadla, služby pro cestující, služby cestovním kancelářím apod.

Kontakty:

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.: Spálená 14, Praha1, www.vso.cz

Marie Rieglová, e-mail: [email protected], tel.: 224 056 069

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, www.amic.cz

Kamila Nosková, e-mail: [email protected], tel.: 234 124 112, 724 012 606


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,44234 s | počet dotazů: 161 | paměť: 56416 KB. | 28.02.2021 - 17:22:24