Univerzita Pardubice otevírá výukové a výzkumné centrum v dopravě

Ve středu 9. října 2013 otevírá Univerzita Pardubice v technologickém areálu v Doubravicích nové výukové a výzkumné centrum, které vzniklo v uplynulých dvou letech (od září 2011) s pomocí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, rozpočtu České republiky a zdrojů Univerzity Pardubice. Nové centrum, jehož výstavba přišla na 100 mil. Kč, znamená pro dopravní fakultu významné posílení výukových a laboratorních podmínek jak pro studium zejména v magisterských a doktorských programech, tak pro specifický výzkum v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství.

„Nové výukové a výzkumné centrem znamená pro naši dopravní fakultu zásadní posílení jejího dalšího rozvoje a strategické postavení jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu. Fakulta získává unikátní moderní zázemí, na které dlouho čekala, ” hodnotí nový objekt univerzity pro dopravní fakultu rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Nové laboratoře umožní rozvíjet multidisciplinaritu tvůrčích a vzdělávacích činností dopravní fakulty v oblasti technických a technologických oborů se zaměřením na dopravní stavitelství, dopravní prostředky, materiály, mechaniku, diagnostiku a zkušebnictví, a to v těsné návaznosti na potřeby praxe a institucí působících v oblasti dopravy v regionu i celé České republice,” popisuje významnost otevíraného centra prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera.

V objektu o celkové užitné ploše bezmála 3 500 m2 vznikly tři specializované učebny, 22 lehkých a těžkých laboratoří a zázemí pro výuku a akademické pracovníky. Laboratoře jsou vybaveny kvalitními laboratorními prostředky, např. dynamickým zkušebním stavem s „rychlým“ válcem pro stanovení crashové charakteristiky materiálů, zkušebnou na statické pevnostní zkoušky stavebních konstrukcí, zkušebnou synchronních motorů, testovacím zařízením železničních kol, laboratoří světelné a elektronové mikroskopie, či sklopnou plošinou pro automobily.

Nové centrum, jehož výstavba přišla na 100 mil. Kč, znamená pro dopravní fakultu významné posílení výukových a laboratorních podmínek jak pro studium zejména v magisterských a doktorských programech, tak pro specifický výzkum v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství. Projekt VVCD Univerzity Pardubice byl financován z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,31729 s | počet dotazů: 173 | paměť: 17960 KB. | 27.02.2021 - 19:12:03