Rekonstrukce Českobrodské ulice zásadně ovlivní dopravu ve východní a severní části Prahy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) zahájí 5. března 2018 další část rekonstrukce Českobrodské ulice. V minulých letech prošly opravou dva úseky, a to mezi Rožmberskou a Broumarskou ulicí a v úseku od Broumarské až k zastávce autobusu Lomnická. Další část opravy v délce 2,1 km proběhne  v letech 2018 a 2019 a dodavatelem je spol. PORR. Jedná se o úsek mezi ulicí Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1). Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky (Běchovice 2) a ve druhé dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru. V rámci stavby dojde i k rekonstrukci tří mostních objektů: Most R081 přes Říčanský potok, Most R027 přes Rokytku, Most R028 přes Mlýnskou Strouhu.

Úpravy takovéhoto rozsahu si vyžádají další dílčí stavební objekty, jako jsou provizorní komunikace, dále úprava odvodnění, vodovodu a veřejného osvětlení, včetně přisvětlení přechodů pro chodce a kompletní přeložky poduličních sítí. Vozovky jsou navrženy s asfaltovým povrchem, chodníky a vjezdy budou nově z betonové zámkové dlažby, přičemž chodníky jsou v barvě šedé a vjezdy v barvě červené, zátěžové dlažby. Lokálně budou chodníky také s asfaltovým povrchem a v zástavbě s povrchem ze žulové mozaiky. V rámci rekonstrukce budou upraveny i zastávky MHD Běchovice.

Termín zahájení: 5. 3. 2018 a dle smlouvy je doba výstavby stanovena na 593 kal. dní. Na stavbě se už pracuje od listopadu 2017 výstavbou provizorních komunikací a přípravou prostoru pro umístění těchto komunikací. Práce byly přes zimní období přerušeny a zahájeny budou 5.3.2018, kdy dojde k opravě mostů přes Říčanský potok a přes Rokytku. Tato etapa potrvá do 30. 6. 2018. Další části stavby se nadále projednávají.

Stavbu provází dopravní omezení:

Provoz bude řízen signalizací po provizorní komunikaci vedle ul. Českobrodská. Vjezd bude umožněn pouze MHD a rezidentům na povolenku. Objízdná trasa přes D11 (dle původní TISK) bude fungovat po celou dobu stavby Českobrodská. Průjezd Českobrodskou se výrazně zpomalí a mohou se tvořit fronty. Pro řidiče to znamená vybavit se trpělivostí nebo zvolit jinou trasu příjezdu do Prahy.

Zdroj: TSK Praha

Foto: IZDOPRAVA


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,90914 s | počet dotazů: 162 | paměť: 21445 KB. | 23.06.2021 - 13:24:51
X