Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje opravu dálnice D2 mezi Hustopečemi a Břeclaví


Vzhledem k délce opravy budou v omezení odstavné zálivy a po sedmi kilometrech budou z jednoho pruhu z každého směru vytvořeny pruhy dva, aby vznikla možnost k předjetí. Neboli režim dopravy 1+2 se uprostřed opravy změní na 2+1. Oprava je rozdělena celkem do tří etap. V první etapě bylo nutno vybudovat nový přejezd středního dělícího pásu, jeden ze stávajících nevyhovujících přejezdů upravit na požadované parametry, vybudovat provizorní nouzové zálivy a vykonat další přípravné stavební práce, nutné pro zajištění bezpečnosti v takto výjimečné uzavírce. Etapa byla zahájena v neděli 9. 8. 2015 a potrvá do pátku 28. 8. 2015.

Druhá, nejnáročnější etapa rekonstrukce vozovky samotné, bude zahájena až po exponovaném posledním prázdninovém víkendu – v pondělí 31. srpna. 2015. ŘSD tak vychází vstříc veřejnosti, neboť v posledním prázdninovém víkendu se dají očekávat tradičně zvýšené intenzity dopravy při prázdninových návratech. Dalším vstřícným krokem je umožnění předjíždění pomalejších vozidel v uzavírce. Šířkové uspořádání sice nedovolí jiný režim uzavírky než 2 + 1, ale v polovině uzavírky bude provoz převeden do režimu 1 + 2 což znamená, že řidiči budou v obou směrech najíždět do uzavírky pouze jedním jízdním pruhem, ale ve druhé části uzavírky již pojedou dvěma jízdními pruhy. Toto netradiční řešení bylo použito právě s ohledem na zajištění co nejlepšího komfortu při průjezdu takto výjimečně dlouhou uzavírkou. Rychlost bude omezena na 80 km/h, čímž by měla být zajištěna dostatečná bezpečnost a průchodnost vozidel uzavírkou. Druhá etapa potrvá do 22. listopadu.

V závěrečné třetí etapě (23. 11. až 12. 12. 2015) budou pracoviště rozdrobena do několika krátkých úseků, kdy při uzavření levých jízdních pruhů a vedení dopravy pouze jedním, pravým jízdním pruhem, budou prováděny dokončovací práce ve středním dělícím pásu. Žádáme tímto řidiče, aby nepodceňovali nebezpečí při krátkých uzavírkách a byli si vědomi toho, že projíždějí pracovišti, kde se pohybuje nejen stavební mechanizace, ale též zaměstnanci. Dodržování rychlosti, vzdálenosti mezi vozidly a ohleduplný defenzivní způsob jízdy by měl být pro každého zodpovědného řidiče samozřejmostí. Předchází se tím zbytečným kolizím a následným neplánovaným zdržením, nehledě na snížení rizika ohrožení života a zdraví jak uživatelů dálnice, tak zaměstnanců stavebních organizací.

„Jedná se o část dálniční sítě s nižšími intenzitami dopravy a betonová vozovka z roku 1980 je v havarijním stavu. Proto jsme přistoupili k zatím nejdelší opravě na dálnicích. V tendru na zhotovitele se nám podařilo dostat se na rekonstrukci v délce trvání pouhých 12 týdnů, což přinese velké nároky na rychlost prací zhotovitele, ale značně ušetří finance a celkový čas omezení pro řidiče, nežli v případě dvou kratších oprav ale ve dvou letech“, říká generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Zdroj: ŘSD


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,97161 s | počet dotazů: 209 | paměť: 58284 KB. | 06.06.2023 - 04:13:41