Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Problematický úsek D8 čeká na vhodné řešení!

Už je to více než rok, kdy nově budovaný úsek dálnice D8 u Litochovic na Litoměřicku zavalily tisíce tun zeminy. Sesuv v Českém středohoří strhl v noci na 7. června 2013 část nově vybudované vozovky a v důsledku toho byly stavební práce na uvedeném úseku zastaveny. Následovalo období, kdy se zvažovalo, jak situaci vyřešit. Sesuv totiž dálnici nejen zasypal, ale svou vahou utrhl i podloží pod už hotovou vozovkou.

Na doporučení geologů musí projektanti navrhnout, jak zabezpečit dálnici přes České středohoří proti dalším sesuvům.Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě shody ustanovené pracovní skupiny Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje návrh technických řešení trvalé sanace území, která by měla být rozdělena do dvou pracovních etap – nejprve zajištění technického řešení a následné provedení stavebních prací technického opatření odvodnění prostoru sesuvu, kterými se mimo jiné sníží riziko další propagace dosud neuklidněného sesuvu.

V druhé etapě budou provedeny stavební práce na technických opatřeních trvalé sanace sesuvného území. Aktuální podklady k řešení situace sesuvu na D8 dodá Ředitelství silnic a dálnic ČR na začátku září. Příprava obou technických řešení bude probíhat v souběhu, přičemž provedená odvodnění resp. jejich účinek budou měřením sledována a jejich vyhodnocení bude zahrnuto do přípravy technického opatření trvalé sanace zemního sesuvu.

„Ředitelství silnic a dálnic v současné době nepočítá s případnou změnou vedení trasy dálnice D8 a to zejména s ohledem na termín dokončení a rozsah nákladů souvisejících s potenciální změnou vedení trasy,“ říká Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD ČR. „Na stavbě dálnice D8 se v úsecích před a za sesuvem samozřejmě stále pracuje. Před sesuvem se obkládá pilotová stěna a pokládají se živičné vrstvy. Před tunelem za sesuvem realizujeme zemní těleso a odvodnění, v tunelech děláme dokončovací práce, za tunelem dokončujeme zemní těleso. Na mimoúrovňové křižovatce .Řehlovice budujeme pět mostů a provádíme zemní práce,“ dodává Křítková. Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě vyjádření výběrové komise v nejbližším termínu zadá „Technickou studii proveditelnosti technických opatření“ při řešení sesuvu na D8. Nejvýhodnější nabídku předložila firma AZ Consult. Předpokládaná cena první etapy sanace sesuvu, tedy odvodnění, je odhadována na 40 mil. Kč. Zahájení odtěžování horniny sesuvu by tak mohlo začít v polovině roku 2015 a obnovení přerušené výstavby dálnice D8 v úseku sesuvu koncem roku 2015.

„Předpokladem zahájení prací v letošním roce je to, že bude vyhlášen stav nebezpečí. V případě, že kraj tento stav nevyhlásí, práce začnou až v polovině roku 2015. Zbytečně se tak ztratí asi 8 měsíců,“ vyjádřil se ministr dopravy Antonín Prachař.

Zdroj: ŘSD ČR


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,32052 s | počet dotazů: 177 | paměť: 46612 KB. | 05.12.2021 - 11:09:57
X