Praha vyřešila problematiku odtahů vozidel

Od 1. ledna 2006 bude zajišťovat odstraňování vozidel na území hlavního města Městská policie.

Rada města o tom rozhodla 7. června 2005 na návrh  náměstka primátora Rudolfa Blažka. Od roku 2000 fungoval v Praze model odtahové služby, kdy celou agendu zajišťuje Technická správa komunikací a odtahová parkoviště provozují soukromé společnosti. Tento model vycházel  z tehdejších platných zákonů.  V letošním roce končí  smlouvy, které uzavřela Technická správa komunikací, a tak je navržena změna. Veškerou činnost  v souvislosti s odtahy  bude zajišťovat Městská policie hl.m. Prahy a Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy, včetně nepřetržité  pohotovostní odtahové služby. Změní se tak i tok financí a občan bude platit za svůj přestupek přímo městu a nikoliv soukromé společnosti.

V současné době  je možné odtahovat vozidla z pozemních komunikací na základě dvou zákonů, které specifikují práva a povinnosti vlastníka pozemní komunikace. Jsou to  zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích, který se týká odstraňování překážek v provozu na pozemních komunikacích a  dále zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde se řeší podmínky odtahování vozidel ve veřejném zájmu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,96669 s | počet dotazů: 166 | paměť: 66958 KB. | 21.06.2021 - 07:04:32
X