Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Praha výrazně zreguluje provoz vozítek Segway


Rada hlavního města Prahy se rozhodla dne 19.  července 2016 podle § 44 odst. 2 zákona   č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona  č. 320/2002 Sb., a § 60a odst. 5 zákona  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 48/2016 Sb., vydat  nařízení, kterým vymezuje místa na území hlavního města Prahy, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno.  

Provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty a v pěších a obytných zónách je v rámci hlavního města Prahy zakázáno na území Pražské památkové rezervace 1  a přilehlém území ohraničeném východní frontou domů­ Legerovy ulice po křižovatku s ulicí Rumunskou, dále jižní frontou domů­ Rumunské ulice, náměstím Míru, severozápadní frontou domů­ Anglické ulice po křižovatku s ulicí Legerovou, a dále východní frontou domů­ Legerovy ulice.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení!

Mapka http://www.praha.eu/public/75/66/39/2239350_682598_SEGWAY___mapka.pdf


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,80252 s | počet dotazů: 204 | paměť: 29755 KB. | 03.10.2022 - 05:51:57