Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Praha chce stanovit Standard přestupních bodů a zastávek Pražské integrované dopravy

Rada hl. m. Prahy pověřila dne 12. ledna 2016 organizaci ROPID vypracováním koncepčního dokumentu, který určí základní východiska a pravidla pro umístění, stavební uspořádání a vybavení zastávek a přestupních bodů PID.

V současné době takový koncepční dokument řešící problematiku zastávek a přestupních uzlů veřejné dopravy neexistuje. Na tvorbě jednotného standardu bude s ROPIDem spolupracovat IPR hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy a Fakulta dopravní ČVUT v Praze. Z hlediska zakotvení dokumentu ve stávajících koncepčních dokumentech města je Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID navrhován jako rozšiřující dokument k Manuálu tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy pro oblast zastávek a přestupních bodů VHD. Vzhledem k jeho předpokládané platnosti i pro vznikající společný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje bude konzultován také s kolegy ze Středočeského kraje.

V rámci zpracování dokumentu bude také připraveno zadání veřejné soutěže na Studii jednotného vzhledu zastávkového označníku a zastávkového odjezdového informačního panelu, jakožto základních orientačních prvků zastávek a přestupních uzlů PID. V návaznosti na výsledky soutěže bude zároveň zpracován jednotný Manuál informační grafiky PID, jehož cílem je sjednocení vzhledu a zkvalitnění informačních navigačních prvků v celé Pražské integrované dopravě, tedy v rámci metra, povrchové dopravy i železničních linek S, podobně jako v ostatních dopravně vyspělých světových metropolích.

Vypracovaný a zkonzultovaný koncepční dokument předloží koordinátor projektu ROPID ke schválení Radě hl. m. Prahy i Středočeského kraje do poloviny roku 2016. Podoba jednotného vzhledu zastávkového označníku a zastávkového informačního panelu včetně Manuálu informační grafiky PID by měla být známa do konce roku 2016.

Zdroj: MHMP


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,28833 s | počet dotazů: 166 | paměť: 46619 KB. | 05.12.2021 - 11:35:42
X