Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Práce na přestavbě železničního uzlu v Ústí nad Orlicí finišují

Přinášíme aktuální stav a informace ke stavbě Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí k 20.10.2014. Stavba se v současné době již blíží do finiše. V části na Mendriku jsou práce na železniční části hotové a bude se upravovat část Třebovky a soutok s Tichou Orlicí. Původní železniční násep je průběžně odtěžován a na přelomu měsíce začne postupná a řízená demolice původního mostu. Ke konci se také chýlí stavba nového silničního přivaděče od Mendriku k novému nádraží. Stavbaři dokončují poslední část napojení na stávající komunikaci. Stavba přivaděče bude podle aktuálních informací hotová do konce října a od 1. listopadu se již tudy bude moci jezdit.

V prostoru nové výpravní budovy na kerhartické straně se dokončují parkovací místa, kterých zde vznikne celkem 123. Finální podobu včetně interiéru získává také nová výpravní budova. Největší část stavebních prací se v tuto chvíli však přesunula na letohradskou část nádraží, kde se dokončuje železniční svršek a budou se pokládat koleje a výhybkové soustavy. Podle plánu bude nové nádraží pro cestující otevřeno 16. listopadu.

Stavba nového výpravní budovy a přístupu k nástupištím začala 27.března 2014 a po svém dokončení umožní bezbariérový přístup k vlaků. Cestující zde najdou sociální zázemí, prostor pro pokladnu a čekárnu.  Účelem stavby je úprava stanice pro co nejvyšší rychlost vlaků, modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a napájení. Cestujícím budou po dokončení stavby sloužit dvě zvýšená ostrovní nástupiště se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1 350 metrů. Mimoúrovňový přístup k vlakům zajistí podchod, nejen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít k dispozici dva výtahy.

Došlo také ke stavbě přeložky tvořené soustavou tří mostů přes Třebovku, silnice druhé třídy a soutoku Třebovky s Tichou Orlicí. Stávající výpravní budova ve stanici, která byla v roce 2010 prohlášena za kulturní památku, zůstává uprostřed kolejiště. Vzhledem k jejímu stavu a poloze se již nebude využívat pro řízení dopravy a odbavování cestujících.

Celkové náklady stavby jsou ve výši necelých 900 milionů korun bez DPH.


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,38723 s | počet dotazů: 182 | paměť: 58768 KB. | 02.12.2021 - 23:39:23
X