Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Pokračuje stavba dálnice D55 od Starého Města do Moravského Písku


acf0f2b6 c437 48e9 afe1 db1f5b3a9e12.1
acf0f2b6 c437 48e9 afe1 db1f5b3a9e12.1

Na trase budoucího úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku běží naplno zemní práce a začíná se navážet násypový materiál. Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem začíná za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí I/50, kde navazuje na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město“. Součástí stavby je také mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427 severně od Moravského Písku. U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem. V celé trase je nyní provedena skrývka ornice a proběhl tam archeologický průzkum, vykácená zeleň bude nahrazena novou výsadbou.

Úsek v délce 8,8 km  za 1,9 mld. Kč dokončí společnost Skanska v roce 2024. „Práce odstartovaly počátkem srpna. V trase jsme položili geotextilii a na ni navážíme násypový materiál – štěrkopísek i hrubší sanační materiál. Připravili jsme vjezdy na stavbu, přejezdy potoků a provedli monitoring stavu komunikací přístupových a objízdných tras.,“ říká Lubomír Pilný, projektový manažer.  „Teď se soustředíme na sanace podloží a zemní práce v celé délce trasy. Ornici odvážíme na trvalá úložiště na okolních zemědělských lokalitách, kde ji rozprostíráme na zemědělsky využívané pozemky. Zahájíme také práce na přeložkách některých inženýrských sítí, výstavbu propustků v trase budoucí a samozřejmě budeme pokračovat v sanačních pracích a navážení násypů.“

Zdroj a foto: Skanska


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,56723 s | počet dotazů: 212 | paměť: 28550 KB. | 05.07.2022 - 02:13:33