Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Plán zimní údržby v Praze je připraven a silničáři se už těší na první sníh


Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny 2014/2015. Dne 21. října 2014 schválila Rada hlavního města Plán zimní údržby komunikací (ZÚK), který jasně definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole. První listopadový týden však podle meteorologů proběhne v teplotách nad bodem mrazu. Silničáři mohou tedy být v Praze v relativním klidu a věnovat se dokončení stavebních prací a údržbě.

Pro zimu jsou však připraveny plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst. „Sklady posypového materiálu jsou naplněné až po okraj, technika je plně k dispozici a od listopadu bude na našich webových stránkách, spuštěn program s přehledem zařazení jednotlivých komunikací v plánu zimní údržby,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

TSK má ve své správě 2 293 kilometrů z 3 963 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1670, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 306 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné linkové dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy. „Zimní údržbu v metropoli řídí Operační štáb ZÚK, který se schází k pravidelným jednáním. Členy štábu jsou zástupci TSK, zhotovitele, magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku a Policie ČR,“ dodává Pivec.

 

Zimní údržba pro 2014/2015 od 1. 11.2014 do 31. 3.2015 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

1. Motoristické komunikace (dále jen „MK“)

I. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace

II. pořadí – zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace

III. pořadí – místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby

2. Nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) – chodníky a pěší komunikace      •

1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, ke stanicím metra,k vlakovým a autobusovým nádražím, lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací, dále pěší zóny, schody přechodové lávky

2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                 3 963 km

z toho ve správě TSK                                             2 293 km

ostatní správci (orientačně)                                     1 670 km

V rámci ZÚK zařazeno:

  1. pořadí – 1.324 běžných km (přepočteno na dvoupruh)
  2. + III. pořadí – 812 běžných km

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                 1 400 ha

z toho ve správě TSK                                                800 ha

ostatní správci (orientačně)                                       600 ha

V rámci ZÚK zařazeno:

  1. pořadí 266 ha
  2. pořadí                               40 ha

 

Technika: I. pořadí – 70 sypačů

  1. a III. pořadí – 51 mechanizmů

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)

Lokality automatického postřiku( vozovky umístěné na mostech) :

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

 

Zroj: TSK

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,09776 s | počet dotazů: 185 | paměť: 20288 KB. | 26.05.2022 - 00:46:26