Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Parkovací objekt s hřištěm na střeše je dobrým řešením pro městská sídliště!

Problém s parkováním na sídlišti Orlová – Lutyně pomohl řešit unikátní parkovací objekt s parkovací plochou zapuštěnou v terénu a na střeše objektu mají děti možnost užívat dětské hřiště.  FOTO v článku.

Důvodem, proč se k výstavbě parkovacího objektu přikročilo, byl velký zájem obyvatel síddliště o parkování v blízkosti bydliště. Sídliště bylo vybudováno v 80. letech minulého století a v době jeho budování se nepočítalo s rozvojem automobilové dopravy. Parkovacích ploch bylo nedostatek a rozšiřování stávajících parkovacích ploch by bylo možné jen na úkor zeleně! Město se proto rozhodlo pro jiné řešení a využilo spolupráci se studenty architektury Curyšské vysoké školy ZHW Winthertur. Budoucí architekti Orlovou navštívili, prohlédli si sídliště  a navrhli parkovací objekt, který zapadá do prostoru sídliště a současně nabízí na střeše objektu prostor pro trávení volného času.

 Orlová - parkovací objekt Orlová - parkovací objekt a dětské hřiště

Stavba maximálně a účelně využila terén a nabídla prostor pro parkování 154 automobilů a z toho 2 místa pro invalidní občany. O parkování v objektu byl obrovký zájem  a lidé oceňují především jisté místo proparkování v zastřešeném objektu a v docházkové vzdálenosti od bydliště. Parkovací objekt i hřiště jsou pod dohledem kamerového systému a mají i svého správce. Nájemné na 1 parkovací místo je 8 600,- Kč ročně.

Stavbu Parkovacího objektu realizovala firma Ingstav Ostrava. I přes poměrně podrobný hydrogeologický průzkum a měření stavby se v této části území zkomplikovaly výkopové práce skutečnou skladbou vrstev, které bylo nutné odtěžit a skutečnou polohou stávajících podzemních inženýrských sítí, které si po odkrytí vyžádaly vícepráce. V místě byl mimo jiné i kružberský přivaděč, který bylo třeba přeložit. Kromě toho se město rozhodlo dát na sportoviště umělé povrchy místo původně plánovanách asfaltových.  Celkové náklady spojené se stavbou parkovacího objektu činily včetně všech víceprací  celkem 61 mil.Kč a z toho 8 mil. činila dotace.

Objekt zprovozněný v listopadu roku 2003 sestává ze dvou částí – podzemní hlídané garáže s kapacitou  154 stání a pochozí střecha se sportovním hříštěm a hracím koutkem se třemi zahrádkami a zelení. Hřiště je v dopoledních hodinách využívané žáky sousední školy ZŠ K.Dvořáčka a odpoledne slouží veřejnosti. 

Příjem z pronájmu podzemních garáží činí 1 324 tis. Kč. Celkové náklady na provoz garáží a hřiště činí ročně 2 188 tisíc Kč.

Parkovacím objektem s hřištěm na střešní ploše se podařilo problém s parkováním vyřešit jen dočasně. Každopádně se podařilo zakomponovat parkovací objekt s hřištěm do sídlištní zástavby s ohledem na potřeby dětské populace i s velice příjemným estetickým efektem.

V budoucnosti  by měl další parkovací místa nabídnou plánovaný parkovací objekt typu KOMA, postavený na kraji sídliště v blízkosti velkoprodejny Billa.

 Parkovací objekty s využitím střechy pro dětská hřiště můžeme vidět také v některých městech západoevropských států. Nové technologie a materiály umožňují totiž realizovat projekty, které nabízejí víceúčelové využití určitého prostoru. Parkovací objekty se tak nestávají jen jednoúčelovou budovou pro parkování  ale mohou nabídnout tolik v městě potřebnou plochu pro dětská hřiště. Další plus jsou kvalitní barevné materiály užívané pro konstrukce dětských hřišť a pružné dopadové plochy. Určitě je parkovací objekt na sídlišti Orlová – Lutyně dobrým příkladem, že i v našich podmínkách je možné zajímavě řešit parkování na sídlišti a současně vyřešit nabídku kvalitního prostoru pro hry dětí.

Orlová - parkovací objekt Orlova parkoobjekt shora


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,25765 s | počet dotazů: 169 | paměť: 56642 KB. | 24.10.2021 - 15:16:43
X