Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Oprava mostu na silnici I/6 komplikuje dopravu u obce Hůrky u Karlových Varů


V roce 2015 byla odbourána levá polovina mostu ve směru Kalovy Vary – Praha a nahrazena novou mostní konstrukcí. V úterý 29. 3.byly zahájeny stavební práce na druhé polovině mostu. Most se nachází na silnici I/6 v km 108,7. Objekt je v blízkosti obce Hůrky u Karlových Varů. Z důvodů stavebních prací dojde k regulaci dopravy a nutným dopravním opatřením. Platnost přechodné úpravy je plánováno na období od 29.03.2016 do června 2016. Místo úpravy bude označeno umístěním svislých dopravních značek, vodorovných dopravních značek a dopravním zařízením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb..

V denní době bude místo řízeno poučenými pracovníky stavby a v noční době řízeno světelným signalizačním zařízením. Dopravní policisté upozorňují řidiče na tvoření kolon v obou směrech a doporučují místu se vyhnout náhradní trasou.

Pro jízdu od Karlových Varů ke staveništi i za místem stavby dále do kopce jsou k dispozici dva jízdní pruhy o šířce 3,50 až 3,75 m. Již od výjezdu z Karlových Varů bude provoz těžkých vozidel dovolen pouze v pravém jízdním pruhu. Před staveništěm bude postupně snížena rychlost jízdy až na 30 km/hod a těsně před příjezdem ke staveništi bude provoz z obou pruhů stažen do levého jízdního pruhu, který bude použit pro průjezd staveništěm. V zúženém místě u mostu jsou jízdní pruhy v okolí staveniště v celkové délce asi 75 m upraveny do přímého směru, aby se dosáhlo co možná nejvíce plynulého průjezdu zúženým místem.

Pro jízdu do Karlových Varů bude stejně jako za běžných podmínek využíván jeden jízdní pruh. Také v tomto směru bude v průjezdu přes most jízdní pruh upraven do přímého směru. Rychlost jízdy bude před staveništěm snížena dopravním značením až na 30 km/hod a v průjezdu staveništěm bude zajištěna snížená rychlost průjezdem přes dvě vyfrézované plochy v povrchu vozovky před mostem v obou směrech.

Problémy čekají zejména řidiče kamionů. Z důvodu bezpečnosti nelze vpustit do uzavírky dva kamiony jedoucí proti sobě. Před vjezdem do prostoru staveniště bude doprava řízena pracovníky zhotovitele, kteří zajistí, aby tato situace nenastala. Během nočního provozu bude doprava řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Noční provoz je pro účely této stavby určen pro dobu od 22.00 hodin do 5.00 hodin. V této době bude provoz přes staveniště veden v jednom jízdním pruhu (podél římsy hotové části nového mostu) a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Druhý pruh procházející staveništěm bude na dobu nočního provozu uzavřen příčnou závorou. Uzavření tohoto pruhu (přilehlého ke staveništi) bude na dobu nočního provozu provedeno z obou stran.

Zdroj: RSD


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,95744 s | počet dotazů: 170 | paměť: 20203 KB. | 26.05.2022 - 00:12:55