Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Oprava Barrandovského mostu bude pokračovat i v příštím roce

Rekonstrukci zahájila Technická správa komunikací (TSK) v 28. září letošního roku a práce jsou plánovány do konce listopadu 2021 s tím, že budou příští týden přerušeny na dobu zimní přestávky. Předpokládaný termín zahájení oprav pilířů v roce 2021 je na přelomu února a března, kdy dodavatel přistaví k pilíři č. 4 a k pilíři č. 6 pontony, které budou využívány jako plovoucí pracovní plošiny.  S ohledem na zachování minimální šířky plavební dráhy 35 m mezi pilíři č. 4 a č. 5 je možné zahájit opravu na pilíři č. 5 až po skončení prací na pilíři č. 4, což je od konce června 2021. Jako poslední bude opravován pilíř č. 9, který bude dokončen nejpozději k 30. listopadu 2021.

Sanace spodní stavby přímo navazuje na závěry stavebně-technického průzkumu v rámci projektové přípravy celkové rekonstrukce. Na základě diagnostiky byl zjištěn soubor poruch, které svou závažností nikterak nevybočují ze škály degradace na obdobných konstrukcích stejného typu a stáří. Stav spodní stavby je na úrovni IV. ze sedmibodové škály, tedy uspokojivý. Při sanaci dochází k celoplošnému otryskání povrchů a odstranění nesoudržných vrstev betonu, dále dojde k očištění a následnému ošetření trhlin a reprofilací betonu.

Letos byly zahájeny také práce pod vodní hladinou. Nyní je zpracována podrobná pasportizace dna a stavu záhozu pilířů. V příštím roce bude strojně odtěžen zához a následně dojde k detailnímu potápěčskému průzkumu stavebně-technického stavu, konstrukce bude nafilmována a stanoví se přesný rozsah poškození. Dále bude provedena předúprava povrchů mechanickým odstraněním degradovaných vrstev pomocí pneumatických kladiv, brusek, popř. doplněno tryskáním vysokotlakým vodním paprskem. Po vyhodnocení stavu konstrukce bude navržen konkrétní typ a rozsah opravy a na konec proběhne celoplošná sanace. Tato fáze oprav se řidičů nedotkne. S významnými dopravními omezeními na mostě je třeba počítat až v další etapě rekonstrukce, která je plánována od roku 2022.

Zdroj: TSK


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,40998 s | počet dotazů: 182 | paměť: 48995 KB. | 18.10.2021 - 04:16:00
X