Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Okružní křižovatka nahradila pětiramennou křižovatku v Bystřici pod Hostýnem

Plně průjezdná pro silniční dopravu je od pondělí 6. listopadu 2017 nová okružní křižovatka v Bystřici pod Hostýnem. Nákladem přibližně 5,5 milionu korun ji vybudovalo z prostředků Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Předmětem díla bylo vybudování nové okružní křižovatky s pěti větvemi ve tvaru elipsy v prostoru nevyhovujícího křížení silnice II/437, III/43730 a místní komunikace. Okružní jízdní pás křižovatky je široký 5 – 7 metrů, prstenec křižovatky je zpevněný, středový ostrov byl proveden jako vyvýšená zatravněná plocha. Tvar větví křižovatky i plocha okružní křižovatky jsou vymezeny silniční obrubou, povrchy vozovek jsou asfaltobetonové. Okružní křižovatka je odvodněna pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. Byla vybavena svislým i vodorovným dopravním značením.

V souběhu se stavbou ŘSZK probíhala výstavba objektů, jejichž investorem bylo město Bystřice pod Hostýnem (stavební úpravy připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků včetně veškerých betonových obrub, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů, terénní a vegetační úpravy nezpevněných ploch za vnější betonovou obrubou podél celé stavby a vegetační úpravy středového ostrova). Společnost VAK Kroměříž zde realizovala opravu kanalizace a přeložku vodovodu.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,556 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována prostřednictvím ŘSZK plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce na silniční části byly zahájeny 10. července letošního roku.

Zdroj: ŘSZK


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,69994 s | počet dotazů: 173 | paměť: 29939 KB. | 17.09.2021 - 09:11:03
X