Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů

most přes Spolský potok

most přes Spolský potok

Původní  komunikace III/14611 vedla  po násypovém tělese, které z obou stran končilo opěrnými zdmi. Násypové těleso a konstrukce zdí však  nevyhovovaly a nadměrné dopravní zatížení vedlo k jejich deformaci. Ani šířkové uspořádání komunikace nevyhovovalo a chyběl chodník pro chodce.  Rekonstrukce zmíněného úseku si vyžádala demolici stávajícího mostu, propustku, navazujících násypů a opěrných zdí, které šířkově nevyhovovaly a byly celkově ve špatném technickém stavu. Po odtěžení starých konstrukcí byl vybudován nový mostní otvor ( e.č. 14611-1) jako klenbová konstrukce z prefabrikovaných železobetonových dílců o světlosti 7,4 m, nový propustek (turbosider) kruhového průřezu o průměru 2 m, nové vyztužené násypové těleso provedené v líci po celé výšce z gabionů. Šířka celého vyztuženého násypu je 10,5 m, líce říms jsou vzdáleny 11,0 m. Volná šířka je 6,5 m. Po obou stranách komunikace jsou nové chodníky oddělené od jízdních pruhů nadobrubníkovými svodidly. Vnější stranu chodníků chrání ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Investorem stavby je Jihočeský kraj. Firma EUROVIA CS,a.s. stavbu realizovala v době od 7/2011 do 7/2012 za cenu 46 mil. Kč bez DPH. Zhotovitelem projektu byl Dopravoprojekt Brno,a.s.

Trochu z historie ledenického mostu

pohled od centra obce

pohled od centra obce

Původní ledenický most byl postaven v roce 1840  přes  Spolský potok, který vytéká z rybníka Lazny. Stavěla se tehdy  silnice z Třeboně přes Ledenice do Římova. Dříve tu existoval pouze brod, na kterém se vybíralo mýto. Tato povinnost přetrvala i po výstavbě mostu, neboť náklady na jeho stavbu se musely nějakým způsobem získat zpět. Most, stavba chráněná památkovou péčí, byl vyprojektován unikátním řešením. Připomíná rybniční hráz s dvěma propustěmi, a to proto, aby v případě protržení hráze Lazny zadržel příval vody a poněkud ztlumil možné zatopení domů v „dolním konci.“ Do roku 2002 byl most ozdoben litinovým  křížem a sochou sv. Jana Nepomuckého. Původní socha sem byla umístěna záhy po dostavbě mostu, v roce 1938 ji nahradila nová, kterou daroval pro tento účel děkan František Jan Kroiher. Ale vzhledem ke zvýšení dopravy, došlo několikrát k jejímu poškození. Stalo se tak např. v roce 1990 a naposledy v květnu roku 2001, kdy byl sv. Jan shozen a rozbil se na několik kusů. Poté byl akademickým sochařem Ivanem Tláškem vyroben zcela nový podle původní podoby, který byl po úpravě mostu umístěn na bezpečné místo na jeho začátku. Jde tedy vlastně už o třetí sochu téhož světce, která tu stojí. Socha i křížek zdobí i současný nový most.

socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,40984 s | počet dotazů: 155 | paměť: 66546 KB. | 20.04.2021 - 15:14:40
X