Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Nové technické normy platné od dubna 2013


Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví(UNMZ) zveřejnil na svých stránkách a ve Věštníku  ÚNMZ (03/13)  seznam nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Vybíráme ze seznamu ty, které mají vztah k dopravnímu stavitelství. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 17653 (05 1136)
kat.č. 92466
Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška krutem odporových bodových svarů; (idt ISO 17653:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17653 (05 1136) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška krutem odporových bodových svarů; Vydání: Únor 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 21952 (05 5313)
kat.č. 92465
Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy – Klasifikace; (idt ISO 21952:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21952 (05 5313) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vydání: Červenec 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 16834 (05 5315)
kat.č. 92469
Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; (idt ISO 16834:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16834 (05 5315) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vydání: Srpen 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15273-1 (28 0340)
kat.č. 89522
Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 1: Obecně – Společná pravidla pro infrastrukturu a vozidla
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15273-1 (28 0340) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 1: Všeobecně – Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla; Vyhlášena: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15273-3 (28 0340)
kat.č. 89521
Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 3: Průjezdné průřezy tratí
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15273-3 (28 0340) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 3: Průjezdné průřezy tratí; Vyhlášena: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 12108 (42 0391)
kat.č. 92104
Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda růstu únavové trhliny;
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-4 (67 3057)
kat.č. 92495
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání; (idt ISO 9117-4:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-5 (67 3057)
kat.č. 92496
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda; (idt ISO 9117-5:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-6 (67 3057)
kat.č. 92497
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku; (idt ISO 9117-6:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3678 (67 3056) Nátěrové hmoty – Zkouška zasychání do stavu bez otisku; Vydání: Září 1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 934-3+A1 (72 2326)
kat.č. 92533
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Vydání: Březen 2013
S účinností od 2013-10-01 se zrušuje ČSN EN 934-3 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem; Vydání: Duben 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15732 (72 7238)
kat.č. 92513
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách – Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ 

ČSN EN ISO 10776 (80 6119)
kat.č. 92530
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení; (idt ISO 10776:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10772 (80 6130)
kat.č. 92503
Geotextilie – Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody; (idt ISO 10772:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 934-3 (72 2326)
kat.č. 92541
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Vydání: Duben 2010
Změna Z1
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

  • Nové technické normy7. září 2016 Nové technické normy Technická norma je vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Norma stanovuje základní požadavky na kvalitu a […]
  • Ministertsvo dopravy ČR spustilo elektronický obchod učebnic dopravní výchovy9. prosince 2013 Ministertsvo dopravy ČR spustilo elektronický obchod učebnic dopravní výchovy Ministerstvo dopravy (MD) prostřednictvím oddělení BESIP připravilo pro zabezpečení výuky dopravní výchovy ucelenou řadu výukových materiálů pro 1. stupeň základních škol. V uplynulých […]
  • V Radotíně jsou instalovány Bigbelly11. června 2018 V Radotíně jsou instalovány Bigbelly Jedná se o chytré odpadkové koše Bigbell, které by měly by nahradit přeplněné nádoby na nejfrekventovanějších místech, kde se tvoří nejvíce nepořádku. Nádoby jsou plně soběstačné díky […]
  • Dočasné přerušení letecké linky z Ostravy do Varšavy15. března 2021 Dočasné přerušení letecké linky z Ostravy do Varšavy Letiště Ostrava informuje cestující , že od 28.3.2021 bude dočasně přerušena letecká linka mezi Ostravou a Varšavou. Důvodem je současná pandemická situace a ztížené možnosti cestování do […]
  • V tunelech na Pražském okruhu je omezený provoz3. února 2012 V tunelech na Pražském okruhu je omezený provoz Od 3. do 5. února 2012 je omezen provoz z důvodu pravidelné údržby a servisu technologií v Komořanském a Lochkovském tunelu. Jednotlivé trouby budou uzavírány postupně  podle  […]
  • Praha se chce zaměřit více na cyklistickou dopravu a bude sčítat cyklisty30. června 2010 Praha se chce zaměřit více na cyklistickou dopravu a bude sčítat cyklisty Plánovaná nová studie cyklistické dopravy a dotazníkové šetření by mělo pomoci při lepším vedení  a využívání cyklotras. V plánu budou i další cyklopruhy. Radní Prahy schválili pro […]
  • Pragoalarm 200916. září 2008 Pragoalarm 2009 Ve dnech 24. - 26.2. 2009 se uskuteční 17. veletrh zabezpečovací techniky, systémů a služeb.Zaměření na zabezpečení objektů, průmyslových staveb, informačních technologií a požární […]
  • Pro stavbu autobusového terminálu v Plzni jsou blokovány finanční prostředky10. dubna 2017 Pro stavbu autobusového terminálu v Plzni jsou blokovány finanční prostředky Rada města Plzně dnes souhlasila s blokací finančních prostředků z fondu města pro kofinancování dotovaných projektů na akci Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál. Pokud […]
  • V Ostravě se výrazně rozšíří síť cyklostezek28. března 2013 V Ostravě se výrazně rozšíří síť cyklostezek V následujících letech 2013-2015 bude vybudováno postupně 55,65 kilometrů nových cyklostezek za zhruba 510 milionů korun. Peníze na ně budou z evropských zdrojů, spolufinancované z […]
  • Zajištění MHD a změny v dopravě v souvislosti se soutěží Barum Czech Rally20. srpna 2013 Zajištění MHD a změny v dopravě v souvislosti se soutěží Barum Czech Rally Dopravní společnost Zlín – Otrokovice se rozhodla zveřejnit změny, ke kterým dojde v provozu MHD v souvislosti s pořádáním motoristické soutěže Barum Czech Rally. Během městské rychlostní […]
Stránka načtena za 1,00835 s | počet dotazů: 200 | paměť: 43230 KB. | 26.03.2023 - 23:32:26