Nevíte si rady s financováním infrastruktury v obci?

ilustrační fotoMinisterstvo pro místní rozvoj zadalo v loňském roce Ústavu územního rozvoje zpracovat publikaci „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“. Tato publikace je již zpracovaná a obsahuje i část věnovanou místním komunikacím a veřejné zeleni. Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Obsah publikace je zaměřen na široké spektrum problémů od zemních prací, nakládání s pitnou i odpadní vodou, přes zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň. Obsažné a zároveň přehledné zpracování umožňuje možnost rychlé orientace. V publikaci jsou uvedeny jednotkové ceny prací, jež umožňují sestavení rámcového rozpočtu realizované akce a zároveň mohou být orientačním vodítkem při výběrovém řízení na dodavatele prací.

Publikaci naleznete v přiloženém dokumentu  http://www.mmr.cz/getmedia/695b35fe-4e46-4550-9908-6e5709b35d72/2016_V_09_prumerne-ceny-di-a-ti.pdf?ext=.pdf


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,61363 s | počet dotazů: 174 | paměť: 63701 KB. | 21.06.2021 - 06:43:23
X