Nastartuje jednání ministrů dopravy cestu ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod?

Ministři dopravy členských států Visegrádské čtyřky společně se zástupci Rakouska, Slovinska a Evropské komise jednali v pátek 13.5.2016 o bezpečnosti silničního provozu. Na společném setkání v Praze byla přijata Pražská deklarace, jejímž cílem je snížit počet obětí dopravních nehod na silnicích a spolupracovat při zajišťování bezpečnější mobility občanů. Denně zemře na evropských silnicích 70 lidí právě z důvodů bezohledné či neopatrné jízdy. Signatáři Pražské deklarace se zavázali společně usilovat o snížení počtu smrtelných dopravních nehod o 50% a vážných dopravních nehod o 40% do roku 2020, oproti roku 2010.

Jednání bylo věnováno zejména organizaci a financování preventivních programů, vzdělávání řidičů a dopravní výchově. Tématem byly také postihy protiprávního jednání v silničním provozu a přeshraniční výměna informací o přestupcích. Všechny zúčastněné země také řeší způsob, jak přistupovat k rizikovým skupinám silničního provozu, kterými jsou začínající řidiči a řidiči s přestupkovou recidivou, tedy ti, kterým byl udělen zákaz řízení.

„Při jednání jsem si ověřil, že námi navrhovaná novelizace bodového systému je něco, co se v okolních státech osvědčilo a povzbudilo mě to v tom, že budeme námi navržený přístup dále rozvíjet. Pevně doufám, že získáme širokou podporu v návrhu, který chce postihovat piráty silnic a chránit slušné řidiče,“okomentoval jednání ministr Ťok. Mladí řidiči by podle záměru ministerstva měli po dobu prvních dvou let od získání řidičského oprávnění sníženou maximální bodovou hranici na polovinu, tedy na 6 bodů. Ministerstvo ještě tento návrh bude probírat s odbornou veřejností i na semináři se zákonodárci.

České ministerstvo dopravy představilo také projekt REPADO, který se zaměřuje na snižování recidivy u pachatelů trestných činů a přestupků v dopravě a prošel v letech 2010-2015 pilotním testováním. V rámci pilotáže probíhala zejména spolupráce s odsouzenými řidiči, kteří páchali trestnou činnost v dopravě; prvopachateli středně závažných přestupků, kteří nejsou odsouzeni k výkonu trestu a s běžnou populací, zejména vybodovanými řidiči, nebo řidiči, kteří neprošli dopravně-psychologickým vyšetřením.

Je pochopitelní, že na jednání ministrů nemohou být dojednávány jednotlivá opatření a úpravy vyhlášek. Jedná se spíš o ujasnění problémových oblastí a směřování legislativních kroků, které považují všichni zúčastnění za důležité pro řešení projednávaných problémů. Ze závěrů je patrné, že se Pražská deklarace soustředila na výchovu řidičů a postih přestupků, které ohrožují bezpečnost účastníků silničního provozu. Skoro to vypadá, že ke změně chování řidičů a snížení nehodovosti vede snadná cesta. Realita je však komplikovanější, než unese papír podepsaný ministry. Spolu se zkvalitněním výuky v autoškolách musí být funkční systém postihů přestupků, které musí odrážet objektivní nebezpečnost daného chování. Záleží pak na policii, zda nevyčerpá svou energii sledováním méně závažných přestupků a závažná pochybení pak nestačí ani registrovat.

Chování řidičů se však mění v daném prostředí a tím je silniční prostor, jeho úprava a účelné dopravní značení. Je jasné, že vydání propagačních materiálů pro řidiče vyjde levněji, než stavební úpravy. Doufejme, že finanční prostředky se najdou i na takové projekty, které zvýší bezpečnost na rizikových místech na našich silnicích.

Zdroj: MD CR


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,66610 s | počet dotazů: 157 | paměť: 63686 KB. | 21.06.2021 - 05:28:38
X