Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Na rozvoj cyklistické dopravy má Liberecký kraj připraveny peníze v dotačních programech


Na rozvoj cyklistické dopravy a na podporu projektové přípravy v oblasti cyklodopravy má letos Liberecký kraj v dotačních programech připraveno 8.500.000 Kč. Termín pro podání žádostí bude, po schválení krajským zastupitelstvem, do 21. 3. 2018. O peníze mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, mikroregiony nebo obecně prospěšné společnosti.

Rada Libereckého kraje  také rozhodla o výběru zhotovitele projektové dokumentace na další úsek cyklostezky sv. Zdislavy, konkrétně na trasu Cvikov – Svor. Celková délka řešeného úseku je asi 2,8 km. Současně radní už na svém minulém jednání schválili bezúplatný převod přes devět a půl tisíce metrů čtverečních pozemku obci Kunratice u Cvikova. Po něm povede jiný úsek cyklostezky sv. Zdislavy, a to z Kunratic do Drnovce.

Cyklostezka sv. Zdislavy je jednou z páteřních cyklotras na území Libereckého kraje. Úsek mezi Svorem a Cvikovem by měl vést po bývalém drážním tělese, pokračovat po stávající zemědělské cestě a třetí část čeká na vybudování své trasy. Cyklostezka povede souběžně v náspu podél silnice I/13 až do Cvikova ke křižovatce se silnicí III. třídy na Sloup v Čechách. Nový úsek částečně propojí již vybudovaný, a to od Nového Boru s podjezdem nebo nadjezdem komunikace I/13 u Svoru.

Rada kraje na jednání 22.1.2018 rozhodla o výběru dodavatele na zpracování dokumentace pro projekt „Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov–Svor“. Projektovou dokumentaci zpracuje společnost M-PROJEKCE s.r.o. za nabídkovou cenu 942.590 Kč včetně DPH. „Nejzazším termínem pro předání kompletní dokumentace včetně všech povolení je konec léta roku 2019. Příští rok budeme také žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu této části cyklostezky,“ komentuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Zdroj: Liberecký kraj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,99479 s | počet dotazů: 179 | paměť: 20279 KB. | 28.05.2022 - 15:28:16