Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Na obchvatu obce Doudleby nad Orlicí byly zahájeny stavební práce

Obchvat bude připojen na stávající silnici I/11 v prostoru mezi Kostelcem a Doudleby nad Orlicí průsečnou křižovatkou. Přeložka končí na kruhovém objezdu mezi Doudleby a Vamberkem. Směrem k obci jsou u budoucí silnice navrženy dvě protihlukové stěny s výškou 2,5 metru. V rámci stavby vzniknou také dva rámové mosty a jeden most přes místní komunikaci. Trasa obchvatu je situována severně od stávající obytné zástavby. „Stávající trasa silnice I/11 prochází skrz Doudleby nad Orlicí v těsné blízkosti obytných domů. Trasa se vyznačuje také mnoha nepřehlednými křižovatkami, častá jsou prudká stoupání a klesání. Realizací nové přeložky bude veškerá tranzitní doprava odvedena mimo zastavěné území obce, což povede ke snížení hluku a zlepšení životného prostředí. Po dokončení výstavby budou moci řidiči využívat novou kapacitní komunikaci, která bude výrazně bezpečnější a provoz na ní plynulejší,“ představil přínosy nově budovaného obchvatu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Na stavbě aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum a byly již zahájeny práce na dešťové kanalizaci. Realizována je také přeložka vysokého napětí a most přes místní komunikaci. Celková délka stavby je 2,8 km a předpokládané dokončení stavby je v roce 2023. Stavby realizuje

Stavba obchvatu se začala připravovat již v roce 1991, kdy se začal připravovat Územní plán sídelního útvaru Doudleby nad Orlicí. Zastupitelstvo městyse v roce 2001 schválilo upravenou variantu a v následujících letech probíhaly přípravné práce. V květnu 2020 byla ukončena zbývající vyvlastňovací řízení a bylo vypořádáno 100 % potřebných pozemků. K vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby došlo 11. 09. 2020. Celkem bylo podáno pět nabídek. Nejvýhodnější podalo sdružení společností Strabag a.s. a Mados MT s.r.o. K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo 21. 12. 2020.

Zdroj, foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,50795 s | počet dotazů: 185 | paměť: 48938 KB. | 18.10.2021 - 03:46:28
X