Na modernizovaném úseku tratě u Tábora pojednou vlaky novým tunelem


Správa železniční dopravní cesty ukončila koncem minulého týdne modernizaci 12 kilometrů tratě mezi Táborem a Sudoměřicemi u Tábora, která probíhala od roku 2013. Tím se zvýšil komfort pro cestující na trati z Prahy do Tábora a došlo k dalšímu zkrácení doby jízdy.

Součástí stavby, kterou realizovala společnost OHL ŽS, je i 444 metrů dlouhý dvoukolejný železniční tunel, první svého druhu v Jihočeském kraji. Další zajímavostí je rovněž dvoukolejná estakáda, kterou tvoří osm polí o rozpětí 54 m a o celkové délce 455 m s navazujícím 125 m dlouhým ocelovým železničním mostem o jednom mostním otvoru nad dálnicí D3. To vše je umístěno na přeložce trati. Nad novým zářezem trati byl postaven nadjezd směrově mírně posunuté silnice I/3. Stavební práce dále zahrnovaly vybudování mostů a propustků, celkem tří biokoridorů, dvou nových podchodů, dvou návěstních lávek a také zárubní zdi v Sudoměřicích.

„Díky rekonstrukci došlo ke zdvoukolejnění stávajícího jednokolejného úseku, čímž jsme dosáhli zvýšení rychlosti, plynulosti i bezpečnosti železniční dopravy. V praxi to znamená, že po úplném dokončení potrvá jízda z Prahy do Tábora 65 minut,“ říká generální ředitel OHL ŽS Petr Brzezina.

V rámci stavebních prací byly dále přestavěny železniční stanice Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. V Chotovinách došlo k úpravám pro umístění provozní budovy a nového ostrovního a jednoho vnějšího nástupiště. Stanice Sudoměřice byla zcela zrušena, nově bude sloužit jako dvoukolejná zastávka. Během modernizace došlo k výměně kolejnic, pražců i štěrkového podloží. Kvůli zajištění bezpečnosti cestujících byla také provedena modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, nově bylo osazeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ESA 44. Nedílnou součástí modernizované tratě jsou i protihlukové stěny.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora dosáhly výše 1 930 574 616 Kč bez DPH. Projekt spolufinancovala Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, to až do maximální výše 1 203 248 440 Kč. Financování z národních zdrojů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Zhotovitelem stavby je OHL ŽS, a.s.

Foto z průběhu stavby B.Borová v termínu 1.6.2014

Zdroj: SŽDC

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,17236 s | počet dotazů: 201 | paměť: 63786 KB. | 23.09.2023 - 03:48:02