Na dálnici D3 začala výstavba mostu přes Bechyňský potok


Stavba dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem začala v dubnu letošního roku a v současné době jsou prováděny přeložky vodovodů DN 400 a DN 1000 a přeložky vodotečí. Probíhá také odkop zeminy v zářezu s přesunem do násypu, kde se následně provádí její zlepšování hydraulickými pojivy. Část zeminy se odváží na skládku pro potřeby stavby Bošilec-Ševětín.

Také byly zahájeny práce na výstavbě nového dálničního mostu přes Bechyňský potok (SO 210) v km 105,090 – zemní práce s přípravou pro hlubinné založení – a mostu SO 242 na silnici II/603. Ještě v průběhu letošního roku budou prováděny práce na spodní stavbě obou mostů. Jsou také položeny vertikální geodrény v místech konsolidačních násypů (pod SO 131 – přeložka sil. II/147 a SO 133 – přeložka sil. II/603 ), které urychlí sedání násypů a umožní tak rychleji pokračovat ve výstavbě.

Stavba je součástí prodloužení dálnice D3 směrem k rakouským hranicím a je situována v prostoru současné silnice I/3. Začátek stavby je v km 104,135 – za mimoúrovňovou křižovatkou Veselí nad Lužnicí – Sever a pokračuje směrem na České Budějovice po pravé straně stávající sil. I/3. Konec stavby je cca 400 metrů před odbočkou na sil. III/14713 (na Dolní Bukovsko) v km 109,260.

Dálnice D3 propojí hlavní město Prahu a oblast středních a jižních Čech. Dojde tak k napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť. Na jižním konci naváže dálnice D3 na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na síť kapacitních komunikací Rakouska. Navržená trasa dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka. D3 je také součástí sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť).

Základní informace o stavbě:

Investorem stavby je : Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitel je Sdružení STRABAG – EUROVIA – D3 Veselí – Borek. Doba výstavby je stanovena na 36 měsíců od zahájení stavby (duben 2015). Dohodnutá cena 634 725 000 Kč.

Zdroj: ŘSD


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,40109 s | počet dotazů: 198 | paměť: 90226 KB. | 29.09.2023 - 00:18:20