Muzeum v Děčíně otevírá expozici lodní dopravy

Výstava v Oblastním muzeu mapuje vývoj lodní dopravy od nejstarší doby až do současnosti. Základem výstavy jsou sbírkové předměty z depozitářů muzea, doplněné textovým a obrazovým doprovodem. Více než tři desítky lodních modelů prezentují vývoj lodního stavitelství. Pozornost je věnována rozvoji a růstu dopravy během staletí, splavňování řeky i přírodě v řece a jejím okolí. Textový doprovod by měl návštěvníkovi přiblížit nejdůležitější milníky vývoje dopravy, jako je užití parního stroje, vznik ČPSL, moderní konstrukce vznikající v našem státě a význam lodní dopravy jako celku.

Po několika letech, kdy byla expozice uzavřena z důvodu rekonstrukce, se návštěvníkům znovu nabízí možnost seznámit se s bohatou historií lodní dopravy v Čechách. Nemalé investice, společně s prezentováním nových informací, byť se zachováním původního konceptu a výstavních prostor, daly vzniknout jedinečné výstavě v rámci celé České republiky. Nejstarším exponátem je monoxyl – loď vydlabaná z jednoho kmene, typ plavidla, používaný v pravěku a převzatý ještě starými Slovany. Dále jsou součástí expozice modely lodí, které převážely hlavně sůl mezi Litoměřicemi a Magdeburkem. Rozvoj plavby byl po mnoho let pevně spjat se solným obchodem. Lodě pluly po proudu pouze samotíží a s pomocí plachty, proti proudu pak byly vlečeny po potahových stezkách lidmi nebo koňmi.  Mezi další zajímavosti jistě patří modely řetězových parníků, které se posouvaly po řetězu položeném na dno řeky od Hamburku až po Mělník v délce 720 km. Uvidíte ale i modely salonních parníků provozujících vyhlídkové plavby po celé délce Labe

Slavnostní otevření expozice bude ve středu 22.dubna 2015.

Zdroj: MuD


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,08883 s | počet dotazů: 165 | paměť: 68598 KB. | 16.05.2021 - 05:26:56
X