Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nové celostátní slevy od září 2018 – aktualizováno o často kladené otázky
V průběhu srpna 2018 dojde ke změně způsobu odbavování cestujících v systému Pražské integrované dopravy. Hlavní novinkou je rozšíření možnosti nahrát si předplatní kupóny PID na In Kartu Českých drah nebo na bezkontaktní platební kartu. Při nákupu jízdného přes internet na e-shopu Lítačky nebo Dopravního podniku hl. m. Prahy už nebude nutné chodit k validátoru. Zároveň se výrazně rozšíří možnosti pořízení jízdenek pro jednotlivou jízdu prostřednictvím nové mobilní aplikace PID lítačka. Od září 2018 budou také zavedeny výrazné celostátní slevy v příměstské dopravě pro děti, studenty a seniory. Za čtvrtinu ceny obyčejné jednotlivé jízdenky nebo předplatního kuponu budou moci cestovat mladí do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let. Změny doznají také jednodenní jízdenky pro příměstské cestování.

Jízdné za čtvrtinu pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě

Od 1. září 2018 dojde k zavedení celostátních slev na jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě. Pro děti a juniory od 6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let bude nově poskytována ve vlacích i příměstských autobusech PID 75% sleva z plnocenného jízdného. Sleva bude poskytována na jednotlivém i předplatním jízdném, a to ve vnějších (mimopražských) pásmech a také v dojezdových pražských pásmech 0 a B.

K prokázání nároku na tuto celostátní slevu bude postačovat prokázat věk (například průkazkou PID, žákovským průkazem, občanským průkazem nebo cestovním pasem), ke slevě pro studenty od 18 do 26 let bude nutné se prokázat průkazem ISIC, žákovským průkazem, nebo průkazkou PID s potvrzením o studiu. Tyto slevy nově nahrazují žákovské jízdné v příměstské dopravě. Pro cestování po Praze se posouvá věková hranice mezi kategoriemi Junior a Student z 19 na 18 let, což fakticky znamená nově nutnost doložit potvrzení o studiu i pro osmnáctileté, pokud chtějí cestovat za zlevněné předplatní jízdné.

Ceny zlevněných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro příměstské cestování (75% sleva)

od 1. září 2018

Cena Pásmová platnost Časová platnost
3 Kč (neplatí ve vlacích ani v pásmech 0 a B ani na území Kladna) 2 pásma 15 minut
4 Kč (neplatí v pásmu 0) 2 pásma 30 minut
6 Kč 3 pásma 60 minut
8 Kč 4 pásma 90 minut
10 Kč 5 pásem 2 hodiny
11 Kč 6 pásem 2,5 hodiny
13 Kč 7 pásem 3 hodiny
15 Kč 8 pásem 3,5 hodiny
17 Kč 9 pásem 4 hodiny

Tyto jízdenky nelze použít v pásmu P (MHD Praha) ani pro vnitroměstské cesty po Praze!

Ceny zlevněných předplatných jízdenek pro příměstské cestování (75% sleva)

od 1. září 2018

Kvůli nutné změně softwaru prodejních zařízení pro prodej jízdních dokladů PID zahájí Dopravní podník hl. m. Prahy, a.s. a České dráhy, a.s. prodej zvýhodněných kuponů pro vnější pásma s cenou platnou od 1.9.2018 takto:

a) elektronické kupony (e-shop, Lítačka/Opencard) od 27.8.2018

b) kupony klouzavé papírové z jízdenkového programu (DPP) a z UNIPOK (ČD) od 1.9.2018

Děkujeme za pochopení.

Počet pásem Cena – měsíční Cena – čtvrtletní
1 pásmo (neplatí v pásmu 0 vč. B) 75 Kč 190 Kč
2 pásma 115 Kč 300 Kč
3 pásma 175 Kč 450 Kč
4 pásma 230 Kč 600 Kč
5 pásem 282 Kč 750 Kč
6 pásem 337 Kč 900 Kč
7 pásem 390 Kč 1050 Kč
8 pásem 445 Kč 1200 Kč

Nové síťové jednodenní jízdenky

Od 1. září 2018 dojde také ke změně cen a struktury jednodenních (24 hodinových) jízdenek pro příměstské cestování:

Cena Pásmová platnost Časová platnost
160 Kč Praha + pásma 1 až 4 24 hodin
150 Kč (zvýhodněná 37 Kč) Středočeský kraj (pásma 1 až 7, výhledově až 9) 24 hodin
240 Kč všechna pásma PID 24 hodin

S PID lítačkou nakoupíte jízdenky mobilem, na In Kartu i na platební kartu

Díky nové mobilní aplikaci „PID lítačka“ bude přibližně od konce srpna možné nakoupit jízdenky PID pro jednotlivou jízdu jednoduše přes mobilní telefon, a to nejen pro cestování po Praze, ale i v mimopražských tarifních pásmech PID, tedy i ve vlacích a příměstských autobusech. K dispozici bude celý sortiment plnocenných jízdenek dle pásmové i časové platnosti (od základní dvoupásmové jízdenky za 12 Kč až po jedenáctipásmovou jízdenku za 84 Kč). Koupit bude možné i jedno- nebo třídenní jízdenky pro Prahu nebo všepásmové jednodenní jízdenky PID za 240 Kč. Aplikaci představí městská firma Operátor ICT v průběhu srpna.

Výrazné zjednodušení a rozšíření možnosti nákupu jízdného se týká také pravidelných cestujících, kteří používají předplatní kupóny. Kromě zachování současných papírových kupónů bude výrazně rozšířena možnost nákupu elektronických kupónů jak pro Prahu, tak pro příměstské cestování ve Středočeském kraji. Elektronické kupóny PID bude nově možné si nahrát kromě Lítačky také na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard, a to na e-shopu Lítačky, nově bez nutnosti použití validátoru. Zároveň bude ukončena možnost nahrávání kupónů na Opencard (cca od listopadu 2018), přičemž již zakoupené kupony na Opencard budou platit až do konce své platnosti.

Další rozšiřování Pražské integrované dopravy – nová tarifní pásma 8 a 9

Pravděpodobně v průběhu podzimu 2018 dojde k dalšímu rozšíření systému PID o tarifní pásma 8 a 9. Tím by mělo dojít k zaintegrování zbylých železničních tratí na celém území Středočeského kraje a k otevření možnosti postupného dointegrování středočeských autobusových linek. Zároveň se s tímto rozšířením připravuje zavedení ročních kuponů pro vnější tarifní pásma.

Otázky a odpovědi k novým slevám od 1. 9. 2018

Kde budou nové slevy platit?

Zlevněné jízdenky PID za čtvrtinovou cenu budou platit ve všech příměstských autobusech PID v celé jejich trase (tedy až do dojezdového pásma 0 v Praze) a také ve všech vlacích zařazených do PID vyjma pásma P (centrum Prahy). V MHD v Praze tyto nové slevy neplatí!

Jak budou nové slevy velké?

Sleva bude poskytována ve výši 75 % z plnocenného jízdného PID, a to jak u jízdenek pro jednotlivou jízdu, tak pro předplatní kupóny (měsíční, čtvrtletní, výhledově i roční). Zlevněné budou i jednodenní jízdenky pro cesty pouze po regionu. Zaplatíte tedy pouze čtvrtinu běžné ceny.

Kdo má na nové slevy nárok?

Všechny děti a junioři do 6 do 18 let, dále studenti od 18 do 26 let a také všichni senioři od 65 do 70 let. U věkové hranice platí sleva vždy ode dne příslušných narozenin (např. 65. u seniorů) a do dne předcházejícího dni příslušných narozenin (např. 26. u studentů).

Čím se potřebuji prokázat, abych mohl/a jezdit levněji?

Dětem, juniorům do 18 let a seniorům nad 65 let bude stačit prokázat věk ověřeným průkazem, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie (například žákovský průkaz, průkazka PID, školní průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas). U studentů od 18 do 26 let bude nutné doložit průkazku PID s papírovým potvrzením o studiu, žákovským průkazem potvrzeným školou a dopravcem nebo platnou ISIC kartou. Pro případ eventuální kontroly zaměstnanci Ministerstva dopravy ČR je potřeba se prokázat také platným občanským průkazem.

Odkdy a kde se budou zlevněné jízdenky a kupóny prodávat?

Předplatní kupóny: Ve formě elektronického záznamu k Lítačce, Opencard, In Kartě Českých drah nebo k bezkontaktní bankovní kartě od termínu spuštění nového elektronického systému na kontaktních místech DPP, Lítačky nebo v e-shopu DPP a PID Lítačky cca od 27. 8. 2018, v papírové podobě na kontaktních místech DPP, Lítačky nebo Českých drah od 1. 9. 2018.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu: Všude (v jízdenkových automatech, u řidičů příměstských autobusů nebo na pokladnách ČD) od 1. 9. 2018.

Jak uplatnit slevu při cestě mezi Prahou a regionem?

Pokud je vaše cesta pouze v rámci vnějších pásem a dojezdových pásem 0 a B v Praze, platíte za celou cestu pouze čtvrtinu ceny. Pokud pokračujete dále po Praze MHD nebo vlakem až do centra, je nutné čtvrtinovou slevu pro příměstské cestování zkombinovat s jízdným v rámci Prahy. Na území Prahy totiž platí jiné slevy než v regionu a celostátní sleva se bohužel na MHD v Praze nevztahuje. Při pravidelném dojíždění mezi Prahou a regionem stačí vhodně zkombinovat předplatní kupon pro Prahu a pro vnější pásma, při občasných cestách je potřeba mít zvlášť jízdenku pro MHD Praha a zvlášť pro mimopražskou, resp. příměstskou cestu. Stejně jako dosud lze kombinovat i jednorázové jízdenky pro vnější pásma s předplatními kupóny pro Prahu. Velká část dětí, juniorů, studentů i seniorů má již dosud poměrně výrazné slevy pro cestování po Praze, takže různé jízdenky kombinují už nyní.

Jak to bude ve vlacích?

Ve vlacích platí souběžně s tarifem PID i tarif železničního dopravce, který celostátní slevy poskytuje také. Můžete si tak vybrat, co bude pro Vás výhodnější. I ve vlacích platí zlevněné jednorázové jízdenky i předplatní kupóny PID, avšak pouze pro příměstské cesty, nikoli v pásmu P v centru Prahy. V případě, že budete chtít uplatnit celostátní slevu ve vlaku i v pásmu P, je potřeba si na takovou cestu koupit jízdné podle tarifu dopravce.

Co stávající žákovské jízdné?

Nové celostátní slevy jsou vyšší než dosavadní systém žákovského jízdného, které se tímto ruší. Žákovské průkazy je možné i nadále použít pro doložení věku a jako potvrzení o studiu při potvrzení školou.

Jak se nové slevy dotknout seniorů nad 70 let?

Senioři nad 70 let mohou cestovat i nadále v rámci příměstských autobusových linek PID zdarma. Ve vlacích mohou cestovat zdarma jen se speciálním průkazem na území Prahy, mimo území Prahy mohou využít novou celostátní čtvrtinovou slevu pouze u jízdenek pro jednotlivou jízdu.

Mění se slevy při cestách pouze po Praze?

Výše slev ani rozsah bezplatných přeprav na území Prahy se nemění. Jediná změna se týká hranice mezi kategoriemi Junior a Student, která se posouvá z 19 na 18 let a tím se sjednocuje s novými celostátními slevami. Nově tak budou dokládat potvrzení o studiu už i osmnáctiletí. Při cestách mezi Prahou a Středočeským krajem je nutné si vždy spočítat, co je pro Vás výhodnější a jaká kombinace nebo typ jízdného se Vám pro konkrétní cestování vyplatí.

Kde mohu získat další informace?

K dispozici je Vám naše kontaktní telefonická infolinka PID 234 704 560 (denně od 8:00 do 18:00). Využít můžete také kontaktní formulář PID na www.pid.cz/podnety. Doporučujeme sledovat také Facebook PID na adrese www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava.

Ke stažení

Kompletní znění Tarifu PID

Příspěvek Nové celostátní slevy od září 2018 – aktualizováno o často kladené otázky pochází z Pražská integrovaná doprava

Celý článek na serveru našeho partnera...

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.