Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Trvalé změny vybraných linek PID od 11. prosince 2011
Zdroj článku: https://twitter.com/TSKPraha

Na základě vyhodnocení změn realizovaných k prosincové změně v roce 2010, požadavků městských částí a vyhodnocení stávajícího provozu je od neděle 11. prosince 2011 navržena optimalizace linek Pražské integrované dopravy.

 

I. Změny v autobusové dopravě

II. Změny na železnici v Praze a okolí

 

I. Změny v autobusové dopravě

Změny v jihozápadní části Prahy:

 • linka číslo 108 je zkrácena do trasy Bílá Hora – Divoká Šárka – Ciolkovského (provoz v pracovní dny přibližně do 20.00 hodin),
 • linka číslo 142 je zrušena a nahrazena linkami číslo 214225,
 • linka číslo 164 je zkrácena do trasy Nové Butovice – Bavorská – Zličín, ve zrušeném úseku nahrazena linkami číslo 180264, v úseku Nové Butovice – Bavorská jsou ve špičkách pracovních dnů v provozu vložené spoje,
 • linka číslo 168 je nově zavedena v trase Nové Butovice – Hůrka – Kodymova – Nemocnice Motol – Nemocnice Na Homolce (zajišťována midibusy, provoz v pracovní dny přibližně do 20.00 hodin v intervalu 30 minut, pouze nízkopodlažními vozy),
 • linka číslo 172 je zrušena a její spoje převedeny na linku číslo 244 v trase původní linky číslo 172 přes Velkou Chuchli,
 • u linky číslo 179 jsou zavedeny vložené spoje ve špičkách pracovních dnů v trase Nové Butovice – Petřiny – Sídliště Na Dědině, zároveň zajištěno celotýdenní posílení provozu,
 • linka číslo 180 je prodloužena o úsek Sídliště Řepy – Zličín, v tomto úseku je ve špičkách pracovních dnů v provozu pouze polovina spojů,
 • linka číslo 184 je zrušena a nahrazena posílenou linkou číslo 179,
 • linka číslo 211 je zrušena a nahrazena posílenou linkou číslo 235,
 • linka číslo 214 je nově zavedena v trase Nové Butovice – Nad Malou Ohradou – Luka – Slánská – Bílá Hora (v provozu celodenně, celotýdenně v prokladu s linkou číslo 225),
 • linka číslo 219 je zrušena a nahrazena posílenou linkou číslo 164,
 • linka číslo 225 je zkrácena o úsek Ciolkovského – Letiště Ruzyně, v tomto úseku nahrazena posílenou linkou číslo 179, dále je v úseku Nové Butovice – Bílá Hora posílena novou linkou číslo 214,
 • linka číslo 235 nově nezajíždí do zastávek Nad Malou OhradouBašteckého (nahrazeno linkami číslo 214225) a v pracovní dny je posílena nasazením kloubových vozů,
 • linka číslo 244 je sloučena s linkou číslo 172 a vedena v trase původní linky číslo 172 přes Velkou Chuchli, dochází k celotýdennímu zkrácení intervalů,
 • linka číslo 245 je celotýdenně posílena (interval ve špičkách pracovních dnů 30 minut, 60 minut v ostatních obdobích), zavedena návaznost na vlakovou linku S7,
 • linka číslo 256 je v oblasti Jihozápadního Města přesměrována přes zastávku Luka do zastávky Sídliště Stodůlky pro sjednocení trasy s ostatními linkami do Řeporyjí,
 • na lince číslo 257 je zaveden provoz v ranní i odpolední špičce pracovního dne,
 • linka číslo 264 je nově zavedena v trase Zličín – Sídliště Řepy – Škola Řepy – Slánská – Selských baterií – Bílá Hora (zajišťována midibusy, v provozu celodenně, celotýdenně, pouze nízkopodlažními vozy),
 • linka číslo 380 je zkrácena o úsek Sídliště Řepy – Zličín (nahrazeno linkou číslo 180),
 • linka číslo 558 je prodloužena do zastávky Štěpařská,
 • školní linka číslo 566 je nově zavedena v trase Řeporyjské náměstí – Ovčí hájek (v provozu v ranní i odpolední špičce pracovního dne),
 • invalidní linka číslo 2 je zkrácena o úsek Florenc – Kodymova (částečně nahrazeno linkou číslo 168).

nahoru

 

Změny ve východní části Prahy a jejím okolí:

 • linka číslo 109 je zkrácena do trasy Palmovka – Dolní Počernice – VÚ Běchovice (v úseku Dolní Počernice – VÚ Běchovice pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů); linka je celotýdenně posílena (nově parametry páteřní linky) a nově jsou nasazeny standardní autobusy; ve zrušeném úseku nahrazena posílením linky číslo 163 a vlakovými linkami S1S7,
 • linka číslo 110 je zkrácena o úsek Hostavice – Dolní Počernice (nahrazeno posílením linky číslo 109), dochází ke zkrácení intervalu v ranní špičce pracovního dne,
 • na lince číslo 163 zaveden celodenní a celotýdenní provoz také v úseku Dolní Počernice – Sídliště Rohožník; ve směru Depo Hostivař zřízena zastávka Svatoňovická,
 • linka číslo 208 je zrušena a nahrazena odkloněnou linkou číslo 263 a posílenými linkami číslo 109223,
 • na lince číslo 221 dochází k celotýdennímu omezení provozu (koordinace s linkou číslo 353),
 • na vybrané spoje linky číslo 223 ve špičkách pracovních dnů nasazeny kloubové autobusy,
 • na lince číslo 250 mírné prodloužení intervalů ve špičkách pracovního dne,
 • linka číslo 260 je nově zavedena v trase Nádraží Klánovice – Hulická – Netušilská (zajišťována midibusy, provoz celotýdenně přibližně do 20.00 hodin),
 • na lince číslo 261 je ve směru Klánovice zřízena zastávka Nádraží Klánovice-sever, pro vybrané spoje obousměrně zřízena zastávka Xaverov,
 • linka číslo 262 je nově zavedena v trase Nádraží Klánovice-sever – Nepasické náměstí (zajišťována midibusy, provoz v pracovní dny přibližně do 20.00 hodin),
 • linka číslo 263 je v úseku U Samoobsluhy – Dolní Počernice vedena nově přes zastávky U Radiály, Sídliště Jahodnice, Jahodnice, LomnickáNádraží Dolní Počernice; dochází ke zkrácení intervalu v odpolední špičce pracovního dne; ve směru Depo Hostivař je zrušena zastávka Dolní Počernice,
 • na lince číslo 273 dochází k prodloužení intervalů ve špičkách pracovního dne v úseku Černý Most – Hloubětínská,
 • na lince číslo 296 dochází ke zkrácení intervalů v pracovní dny odpoledne v úseku Sídliště Skalka – Na Groši; zároveň dochází k prodloužení intervalů v pracovní dny odpoledne v úseku Černý Most – Nádraží Horní Počernice; ve směru Sídliště Skalka se zřizuje zastávka Svatoňovická a v tomtéž směru je zrušena zastávka Dolní Počernice,
 • na lince číslo 302 dochází ke zkrácení intervalu v ranní špičce pracovního dne, rozšíření odpolední špičky a večerního provozu,
 • na lince číslo 303 dochází ke zkrácení intervalů o víkendech v úseku Černý Most – Koloděje ze 120 minut na 60 minut,
 • na vybrané spoje linky číslo 304 je nasazen kloubový autobus,
 • na lince číslo 343 dochází ke zkrácení do trasy Nádraží Klánovice-sever – Horoušany, Horoušánky (ve zrušeném úseku nahrazeno linkou číslo 353),
 • na lince číslo 344 je na vybrané spoje nasazen kloubový autobus,
 • vybrané spoje linky číslo 353 jsou prodlouženy o úsek Zeleneč, železniční stanice – Horoušany, Horoušánky; na vybrané spoje je nasazen kloubový autobus,
 • linka číslo 516 je zrušena a nahrazena novým posledním spojem linky číslo 261.

nahoru

 

Změny v oblastech Modřany a Dolní Břežany:

 • převedení části spojů linky číslo 173 v pracovní dny v úseku Nádraží Modřany – Točná na linku číslo 341, zřízení zastávky Obchodní náměstí,
 • vybrané spoje linky číslo 327 v pracovní dny prodlouženy o úsek Jesenice, Osnice – Jesenice,
 • posílení linky číslo 341 v pracovní dny v úseku Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, náves,
 • linka číslo 342 je zrušena a její spoje jsou převedeny na linky číslo 341 a 442,
 • pro linku číslo 428 je zrušeno zajíždění do Chomutovic, Osnice a Mladíkova (nahrazeno linkou číslo 442),
 • linka číslo 442 je nově zavedena v trase Zlatníky-Hodkovice, náves – Jesenice – Jesenice, Osnice – Jesenice v části původní trasy linky číslo 342, nově obslouženy jsou oblasti Osnice, Mladíkova a jesenické školy (v zastávce Zlatníky-Hodkovice, náves je přímá návaznost na linku číslo 341 bez nutnosti přestupu).

nahoru

 

Změny v oblastech Únětice, Horoměřice, Suchdol:

 • na lince číslo 147 dochází k navýšení počtu spojů zejména ve špičkách pracovních dnů náhradou za odkloněnou linku číslo 359,
 • na lince číslo 160 dochází k převedení části spojů na linku číslo 359, na většinu spojů jsou nově nasazeny nízkopodlažní midibusy,
 • na lince číslo 355 dochází k výraznému posílení provozu v pracovní dny i o víkendech (zkrácení intervalů na polovinu),
 • nová trasa linky číslo 359: Dejvická – Lysolaje – Suchdol – Výhledské náměstí – Únětice se zajížděním do oblasti Štěpnice, Nového Suchdola a sídliště Výhledy (provoz v pracovní dny přibližně do 20.00 hodin, zkrácení intervalů na 60 minut celodenně, nasazení nízkopodlažních midibusů),
 • linka číslo 604 je o víkendových nocích prodloužena o úsek Roztoky, Levý Hradec – Velké Přílepy – Tursko – Holubice,
 • noční linka číslo 615 je nově zavedena v trase Dejvická – Lysolaje – Horoměřice - Statenice (v provozu vybraný spoj v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; ve zkušebním provozu).

nahoru

 

Změny v oblastech Březiněves, Odolena Voda, Líbeznice, Kralupy nad Vltavou:

 • na lince číslo 103 dochází k prodloužení všech večerních spojů do Březiněvsi přibližně od 20.00 hodin,
 • zavedeny nové spoje linky číslo 368 v odpolední špičce a spoj v pracovní dny od posledního metra z Ládví,
 • na lince číslo 370 dochází k posílení provozu o víkendech, zlepšení návaznosti na vlaky v Kralupech nad Vltavou,
 • na lince číslo 373 dochází k posílení provozu o víkendech mezi Prahou a Odolenou Vodou,
 • linka číslo 514 je prodloužena o úsek Ďáblice – Březiněves.

nahoru

 

Změny v oblastech Jeneč, Dobrovíz, Hostouň:

 • linka číslo 306 nově nezajíždí do zastávky Jeneč, Vysílací středisko a je ukončena v zastávce Jeneč, Lidická,
 • linka číslo 319 je zkrácena do trasy Hostouň – Letiště Ruzyně, zrušeno je zajíždění k Terminálu 3, na území obce Jeneč a do zastávky Kněževes; dochází k celotýdennímu omezení provozu.

nahoru

 

Změny v oblasti Řitka:

 • linka číslo 320 je nově vedena přes zastávky Řitka, hlavní silnice – Řitka, Bučina – Mníšek pod Brdy, závod; první ranní spoj do Prahy je převeden na linku číslo 321,
 • zavedena nová linka číslo 321, v pracovní dny ze Stříbrné Lhoty v 5.30 hodin.

nahoru

 

Nové autobusové zastávky v Praze:

Název zastávky Zastavující linky Charakter
* - v provozu ode dne vyhlášení
Bašteckého (směr Nové Butovice) 214, 225 na znamení
K Horoměřicům 359 na znamení
K Drsnici 359 na znamení
K Trninám 264 na znamení
Milevská*        148, 188 na znamení
Netušilská 260 stálá
Nepasické náměstí       262 stálá
Ordovická* 168 na znamení
Pilovská* 260 na znamení
Polešovická*   260 na znamení
Poliklinika Lípa 168 na znamení
Selských baterií 264 na znamení
Sídlištní 359 na znamení
Svatoňovická (směr Štěrboholy) 163, 296 na znamení
Šedivého          264 na znamení
Štěpnice           359 na znamení
U Radiály*       263 na znamení
Za Mototechnou* 168 na znamení

nahoru

 

Nové autobusové zastávky v okolí Prahy:

 • Březí, V Jezírku – nová zastávka ve směru do Prahy pro linky číslo 366, 469,
 • Jesenice, Zdiměřice, škola – nová zastávka pro linku číslo 327,
 • Kunice, U Hřbitova – nová zastávka pro linku číslo 462,
 • Škvorec, Třebohostice, škola – nová zastávka pro linku číslo 329,
 • Říčany, Voděrádky, Pod Mostem – nová zastávka pro linku číslo 428,
 • Velké Přílepy, Roztocká – dlouhodobě zřízená zastávka pro linku číslo 350,
 • Zdiby, Přemyšlení, V Remízkách – nová zastávka pro linky číslo 371, 374608.

nahoru

 

II. Změny na železnici v Praze a okolí

 • na lince S6 dochází k výraznému rozšíření provozu v mimošpičkových obdobích – dopoledne, večer a o víkendech je v úseku Praha – Nučice zajištěn interval 60 minut,
 • ve špičkách pracovního dne je prodloužena část spojů linky S9 končících ve stanici Praha-Vysočany do stanice Praha-Horní Počernice,
 • nově jsou do integrace zařazeny všechny rychlíky linky R4 v úseku Praha, hlavní nádraží – Kralupy nad Vltavou.

nahoru

 

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.