Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Mezinárodní konference „BEZPEČNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2013“

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Jako každým rokem, i letos pořádá firma AF-CITYPLAN ve spolupráci s Ústředním Automotoklubem ČR mezinárodní konferenci na téma bezpečnosti dopravní infrastruktury. Tato úspěšná akce se koná ve dnech 11. – 12. listopadu 2013 v tradičních prostorách kongresového sálu Masarykovy koleje v Praze 6 a nad jejím konáním opět převzala záštitu řada významných představitelů politické i profesní sféry v čele s bývalým ministrem dopravy, Ing. Zbyňkem Stanjurou, a ministrem pro místní rozvoj, Mgr. Františkem Luklem, MPA.

Konference je určena nejen správcům pozemních komunikací, ale také orgánům státní správy a samosprávy, dopravním expertům, složkám integrovaného záchranného systému, dopravcům, stejně jako například pojišťovacím institucím. Zkrátka všem, kterým není lhostejný bezpečnostní stav dopravní infrastruktury v ČR, a kteří mohou přispět k jeho zlepšení. Akce je pořádána již od roku 2006 a všechny uplynulé ročníky se těšily značné pozornosti zájemců ze všech sektorů, kterých se bezpečnost dopravy dotýká. V sále se každoročně vystřídá na 150 posluchačů, kteří během uplynulých sedmi ročníků mohli vyslechnout 155 přednášek. Rozmanitost přednášejících zastupujících různé části dopravního a bezpečnostního spektra a různé úhly pohledu na společnou problematiku umožňují konfrontaci různých názorových proudů a vzájemné pochopení základních principů, nástrojů a opatření, které mohou vést k významnému zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a to často relativně nízkými náklady.

Konference nese právem označení „mezinárodní“, neboť na všech pořádaných ročnících zazněly příspěvky zahraničních expertů z řady evropských zemí. Své poznatky z oblasti bezpečnosti pozemních komunikací prezentovali odborníci z Velké Británie, Slovenska, Finska, Švédska, Nizozemí, Kanady a Německa. V posledních letech se konference těší také značnému mediálnímu zájmu, záznam z pořádané tiskové konference, která je součástí akce od roku 2011, loni vysílala Česká televize ve svém hlavním zpravodajském pořadu Události, související články otiskly nejčtenější internetové portály a téma zaznělo také v rozhlasovém vysílání. Velkou popularitu získala každoročně prezentovaná aktuální riziková mapa dálnic a silnic I. třídy vypracovaná v rámci programu EuroRAP, na jehož zavádění v ČR se obě pořádající instituce podílejí.

Z hlediska profesní odbornosti byl význam konference výrazně podpořen jejím zařazením do programu vzdělávacích akcí pořádaných v rámci programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a do programu celoživotního vzdělávání České komory architektů.

Letošní ročník konference také naváže na značný úspěch doprovodné akce realizované v roce 2012 – jízdu historickou tramvají a následnou návštěvu Muzea MHD v Praze – která se konala u příležitosti 20. výročí působení společnosti AF-CITYPLAN na českém trhu. Tentokrát připravili organizátoři exkurzi do nové budovy Fakulty architektury ČVUT od prof. Ing. akad. Arch. Aleny Šrámkové. Exkurze s výkladem architekta se bude konat 1. den konference po skončení přednášek. Účast na této doprovodné akci je pro všechny účastníky konference zdarma (nutné potvrzení účasti v přihlášce z důvodu omezené kapacity). Po prohlídce bude následovat společenský večer s rautem, na který je také možno se samostatně registrovat.

Přihlášení na konferenci je již tradičně řešeno pomocí online formuláře dostupného na internetových stránkách konference na adrese http://konference.af-cityplan.cz. Zároveň je možné pořadatele konference kontaktovat s jakýmkoli požadavkem nebo dotazem na uvedených telefonních číslech a emailových adresách. AF-CITYPLAN i ÚAMK ČR se těší na Vaši účast a doufají, že akce opět přispěje k osvětě a výměně cenných odborných zkušeností mezi těmi, kterým není lhostejný bezpečnostní stav dopravní infrastruktury a snaží se o snižování negativních společenských a ekonomických dopadů plynoucích z dopravních nehod.

Pozvánka na konferencekonference_pozvanka 2013

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,36975 s | počet dotazů: 170 | paměť: 58742 KB. | 02.12.2021 - 23:51:40
X