Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Město Ústí nad Labem má zájem o vysokorychlostní trať Praha – Drážďany


V pátek 19. prosince se uskutečnila schůzka, které se zúčastnili Ing. Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy České republiky (MDČR), Mgr. Jan Ilík, ministerský rada z téhož odboru MDČR, Mgr. Ing. Tomáš Čech, Ph.D., vedoucí Oddělení koncepce infrastruktury Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), a Ing. Tomáš Záruba z Centra pro efektivní dopravu (CEDOP). Za město se schůzky zúčastnili Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora, Mgr. David Daduč, člen rady města, Ing. arch. Vladimír Charvát, hlavní architekt města, a Ing. arch. Jaromír Veselý. Zástupci města si od představitelů MDČR a SŽDC vyslechli informace o přípravě záměru a odborných studiích, které v současnosti Česká republika provádí ve spolupráci s EU. Zazněl také nezávislý názor odborníka z CEDOP. Nad mapou aktuálně zvažovaných tras nové rychlé železnice proběhla diskuse nad výhodami a nevýhodami jednotlivých možností.

Zástupci státu vyjádřili potěšení nad tím, že město Ústí nad Labem přistupuje k věci aktivně a vyjadřuje zájem, aby moderní trať vedla přes město a rychlé vlaky tu zastavovaly. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem jako nejvyšší orgán městské samosprávy už 16. prosince 2014 na Dadučův návrh jednomyslně schválilo usnesení, v němž konstatuje, že je v zájmu města Ústí nad Labem, aby zvažovaný koridor vysokorychlostní železnice vedl přes město Ústí nad Labem a aby ve městě byla zastávka rychlých vlaků. Aktivní prosazování záměru výstavby nové železnice je také jedním z cílů chystané Strategie rozvoje města 2015-2020, která bude zastupitelstvu města předložena na začátku příštího roku a pak by na pět let měla být vrcholným strategickým plánem rozvoje města. Trať by Českou republiku napojila na evropskou síť rychlých vlaků. Město má velký zájem, aby všechny zainteresované strany podnikaly aktivní kroky k realizaci záměru, aby nová trať vedla přes území města a aby rychlé vlaky v Ústí nad Labem zastavovaly


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,91043 s | počet dotazů: 183 | paměť: 20109 KB. | 25.05.2022 - 03:59:47