Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Město Příbram požádalo o dotaci na nová parkoviště

Město podalo žádost o dotaci na projekt vybudování nových záchytných parkovacích systémů typu P+R (park and ride) a K+R (kiss and ride) v lokalitě Drkolnov, severně od křižovatky ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní. Druhé parkoviště bude umístěno též v lokalitě Drkolnov, mezi Březohorským hřbitovem a ulicí Podbrdská. Další parkovací systém bude umístěn v ul. Čechovská naproti Poliklinice Ravak. Ve všech lokalitách je stávající území využíváno jako zeleň. Součástí projektu je i zřízení systému B+R (bike and ride), cykloboxy, které  budou umístěny na místě původního stánku naproti vlakovému nádraží a do dalších dvou lokalit v prostorách dolní části autobusového nádraží.

Celkový rozpočet projektu je cca 19,9 mil. Kč (z toho cca 18,8 mil. Kč jsou stavební náklady a náklady na pořízení cykloboxů, cca 0,7 mil. jsou náklady na vybudování přeložky plynovodu pod parkovištěm v ul. Čechovská, cca 0,4 mil. Kč jsou náklady na TDS, BOZP, povinnou publicitu a studii proveditelnosti)Všechny výdaje projektu jsou způsobilé.

Výše požadované dotace               cca 17,9 mil. Kč

Vlastní spolufinancování              cca 2 mil. Kč

Plánovaný termín realizace        04/2017-08/2017

Dotace by měla být hrazena z Integrovaného regionálního operačního programu „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“, které letos vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Zdroj: Příbram


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,95799 s | počet dotazů: 169 | paměť: 50273 KB. | 27.09.2021 - 14:45:51
X