V Českých Budějovicích staví nové vývazištěNové vývaziště u Jiráskova nábřeží pod kavárnou Lanna vybuduje firma VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.. Stavba ovlivní provoz na Jiráskově nábřeží a na souběžné cyklostezce na náplavce. Z důvodů stavebních prací stanovil Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu přechodnou úpravu provozu na Jiráskově nábřeží a na souběžné cyklostezce na náplavce pro stavbu přístavní hrany, a to od 7. prosince 2020. Stavba by měla být dokončena v září 2021. Cyklostezka zůstane po celou dobu průjezdná.

Důvodem k vybudování nového vývaziště je zvýšená poptávka po rozšíření kapacit říčního provozu. „Účelem stavby je realizace přístavní hrany „historického vzhledu“ v délce asi 260 metrů, kde obslužné molo plní zároveň funkci chodníku navazujícího na obou koncích na současnou vyhlídkovou pěšinu po hraně břehu řeky. Zemina ze stávajícího svahu bude odtěžena a v prostoru za hranou vznikne zadlážděný chodník. Svah nad přístavní hranou bude osetý trávou a keři a jeho součástí budou přístupové schody na parkoviště a také pobytové rekreační schody,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Investorem stavby je Povodí Vltavy, státní podnik.

Zdroj: Č.B.

Další články z IZDoprava.cz