Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování

Letiště v Karlových Varech odbavilo za první pololetí méně cestujících než v roce 2013

Za první pololetí roku 2014 odbavilo letiště Karlovy Vary celkem 45 488 cestujících. Oproti stejnému období roku 2013, kdy bylo odbaveno celkem 54 670 cestujících, tak objem cestujících poklesl o 16,7 %. Díky mimořádně dobrým hospodářským výsledkům za rok 2013 ale společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. nemusí zásadně omezovat své investiční plány.

Při srovnávání přepravních výkonů letiště za období leden až červen 2014 se stejným obdobím loňského roku je však třeba brát v úvahu, že v prvním pololetí roku 2013 byly oproti roku 2014 v provozu linky ČSA do Samary, Ural Airlines do Ťumeně a také linka společnosti Rossiya do Petrohradu, jejichž provoz byl právě koncem pololetí 2013 zastaven. Na celkovém poklesu počtu cestujících v prvním pololetí roku 2014 se výše zmíněné linky podílejí téměř ze 3/4. Pouze zbylá 1/4 z celkového poklesu počtu cestujících o 16,7 %, jde na vrub nižší obsazenosti na linkách z Moskvy, Petrohradu a Jekatěrinburgu. Důvodem poklesu je především nižší poptávka ruské klientely po cestách do České republiky obecně, která je zapříčiněna zejména oslabením rublu a přetrvávajícími problémy s udělováním krátkodobých víz, ale také známými událostmi na Ukrajině, sankcemi EU vůči Ruské federaci a dalšími faktory, jejichž důsledkem je omezení zájmu ze strany ruské klientely o cesty do našeho regionu.

Nejsilnějšími měsíci z hlediska objemu odbavených cestujících byly v prvním pololetí tradičně březen a duben. Naopak relativně silný pokles by zaznamenán v měsících květnu a červnu, kdy se již plně projevily nepříznivé dopady ukrajinské krize. 

Přestože společnost v I. pololetí předpokládala mírný pokles přepravních výkonů, realita tento předpoklad bohužel překonala. Negativními faktory, které dále poznamenaly provozní výkony v prvním pololetí, byl krach projektu, který uvažoval se zavedením charterové linky z Düsseldorfu a omezení frekvence linek společností Ural Airlines z Jekatěrinburgu, která od června 2014 létá již jen ve čtrnáctidenní frekvenci, přičemž v obou případech společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. počítala s tím, že počet cestujících na těchto linkách částečně nahradí výpadek z linek, které ukončily provoz v prvním pololetí roku 2013.

S ohledem na aktuální situaci a zejména na nepříznivou předpověď pro další období, kdy podle dostupných informací nelze očekávat rychlé vyřešení nepříznivých faktorů ovlivňujících poptávku po cestách ze strany ruské klientely, se vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. rozhodlo reagovat okamžitými opatřeními majícími za cíl snížit náklady v oblastech, které nejsou z hlediska zajištění provozu letiště zcela nezbytné. Současně společnost připravuje variantní řešení, umožňující realizaci schváleného investičního výhledu do r. 2017.

Financování běžného provozu společnosti letiště Karlovy Vary však není nikterak ohroženo. Dne 16. 6. 2014 schválila Rada Karlovarského kraje, v působnosti valné hromady, účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. za rok 2013. Společnost za rok 2013 plánovala dosažení zisku ve výši 12 000 000,– Kč, ve skutečnosti dosáhla zisku před zdaněním ve výši 13 210 459,– Kč a zisk po zdanění dosáhl 10 286 050,– Kč při celkových výnosech 74 960 000,– Kč.

Karlovy Vary již po mnoho let prosperují díky zájmu východní klientely a cestující z Ruské federace tvořily velmi početnou skupinu. Problémy v letošním roce nemá jen letiště, ale pokles příjmů mají i hoteliéři a provozovatelé služeb, které využívají turisté. Je jasné, že pokud nabízené služby hodně využívá určitá skupina lidí, je ziskovost výrazně závislá na zájmu této skupiny. Pro hotely může být současná situace komplikovaná, ale může směrovat propagaci služeb pro zájemce z dalších zemí. Když se hotelům podaří získat novou zahraniční klientelu, může to pomoci  zvednou se i přepravní výkony letiště.

Zdroj: Letiště Karlovy Vary


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,01552 s | počet dotazů: 157 | paměť: 19141 KB. | 18.01.2022 - 20:48:13