Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Hledá se využití pro bývalé vojenské letiště Ralsko?
V roce 2007 byly pozemky a budovy patřící k bývalému vojenskému letišti Ralsko převedeny do vlastnictví Libereckého kraje a už v roce 2008 byla vyhlášena první veřejná soutěž na využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“. Jako nejlepší návrh byl vybrán záměr na vybudování fotovoltaické elektrárny. K realizaci záměru však nedošlo.

Nyní se opět hledá vhodné využití pro danou lokalitu. Liberecký kraj a zástupci Města Ralsko se však předem dohodli, které aktivity v této lokalitě podporovat nechtějí. Jedná se o aktivity s vysokou ekologickou zátěží a negativním vlivem na životní prostředí, činnosti výrazně snižující atraktivitu pro cestovní ruch, letecký provoz těžkých dopravních letadel a aktivity cestovního ruchu masového charakteru typu „Disneyland“. Zástupcům kraje a Města Ralska se nyní už nelíbí  ani fotovoltaická elektrárna nebo skládkování odpadů 

Hledá se optimální řešení, které pomůže lokalitu účelně využít. V současné době připravuje Liberecký kraj, po dohodě se zástupci Města Ralsko, vyhlášení 2. veřejné soutěže na záměr využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“. Cílem je shromáždit záměry, které by navrhly nové možné využití této lokality. Lhůta pro předložení záměrů je od 1.3.2012 do 31.5.2012 do 15.00 hod.

Zájemci o uvedenou veřejnou soutěž získají bližší informace o území a zadávacích podmínkách soutěže na adrese: Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje (tel.: 485 226 553, michael.otta@kraj-lbc.cz).

 

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.