Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Praha výrazně zreguluje provoz vozítek Segway
Rada hlavního města Prahy se rozhodla dne 19.  července 2016 podle § 44 odst. 2 zákona   č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona  č. 320/2002 Sb., a § 60a odst. 5 zákona  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 48/2016 Sb., vydat  nařízení, kterým vymezuje místa na území hlavního města Prahy, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno.  

Provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty a v pěších a obytných zónách je v rámci hlavního města Prahy zakázáno na území Pražské památkové rezervace 1  a přilehlém území ohraničeném východní frontou domů­ Legerovy ulice po křižovatku s ulicí Rumunskou, dále jižní frontou domů­ Rumunské ulice, náměstím Míru, severozápadní frontou domů­ Anglické ulice po křižovatku s ulicí Legerovou, a dále východní frontou domů­ Legerovy ulice.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení!

Mapka http://www.praha.eu/public/75/66/39/2239350_682598_SEGWAY___mapka.pdf

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.