Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nové technické normy
Technická norma je vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Norma stanovuje základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Druhy norem se liší podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití (terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů/služeb, řízení jakosti, rozhraní atd.). Česká technická norma je vytvářena  pro oblasti, ve kterých neexistují normy evropské nebo mezinárodní má značku ČSN (např. ČSN 73 4301). Evropské či mezinárodní normy (označené např. EN, ETSI, ISO, IEC) jsou přejaty do soustavy českých norem. Označení tvoří značka české technické normy a značka přejímané normy(nebo přejímaných norem)-např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS (např. ČSN EN 115, ČSN ISO 1735 , ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC 61713, ČSN ETS 300 976)

Seznam nových technických norem nebo změn, které vyšly v roce 2016 a týkají se stavebnictví, dopravy, bezpečnosti a souvisejících oblastí:

Normy vydané k 1.9.2016

Změna ČSN ISO 16063-21:2004/Amd.1 (011417) Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů – Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.

Norma ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Kontextové rychlosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

Norma ČSN EN 14973 (260368)Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích – Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost.

Norma ČSN EN ISO 11592-1 (324011) Malá plavidla – Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti – Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m.

ČSN 342614-ed.3:2014/Z1 (342614)Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.

Norma ČSN CEN/TR 13201-1 (360455)Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).

Normy vydané k 1.8.2016

ČSN EN 81-73 (274003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).

Norma ČSN EN ISO 3691-2 (268812)Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Vozíky s vlastním pohonem a proměnlivým vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).

Norma ČSN EN ISO 3691-5 (268812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky.

Změna ČSN EN 50556:2011/Z1 (365601) Systémy silniční dopravní signalizace. Přeložit

Norma ČSN EN 13924-1 (657202) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro speciální silniční asfalty – Část 1: Tvrdé silniční asfalty.

Změna ČSN EN 13924:2006/Z1 (657202) Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro tvrdé silniční asfalty.

Změna ČSN EN 1993-1-4:2008/NA-ed.A (731401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Změna ČSN EN 12675:2003/Z1 (737041)Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných signalizačních zařízení – Funkčně bezpečnostní požadavky.

Norma ČSN EN 12368-ed.2 (737042)Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla.

Změna ČSN EN 12368:2007/Z2 (737042) Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla.

Norma ČSN 737042 (737042)Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Národní požadavky.

 

Internetové prodejny

http://eshop.normservis.cz/

http://www.technickenormy.cz/

http://www.normy.cz/

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.