Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Kamenný most v Chlebově byl zapsán mezi kulturní památky


Od 15.3.2017 je  kamenný dvouobloukový most v údolí Dírenského potoka zapsán pod číslem 1000001428 do seznamu chráněných památek. Most byl postaven pravděpodobně v první polovině 19. století. Most se nachází na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně. Most je datován pravděpodobně do první poloviny 19. století. Most je v tomto místě písemně zmiňován již roku 1539. (Lintner, Petr, Pohledy Soběslavské, díl první, Soběslav 2008, s. 235-236)

Kamenný most je autenticky dochovaným a cenným příkladem technicko-dopravní stavby, která představuje typ stavebně konstrukční technologie, používané zejména ve vesnickém prostředí. Je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Most velmi dobře zhodnocuje své prostředí a je cenným krajinotvorným prvkem v historické krajině.

Kamenný most je situován v extravilánu Soběslavi nedaleko části Chlebov, cca 1 km JZ směrem  v údolí Dírenského potoka. Most se nachází na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně. Kamenný most je svojí osou orientován ve směru SZ-JV. Most je konstruován jako masívní kamenný dvouobloukový, kolmý s horní mostovkou, se zídkami a bez křídel. Délka mostu je 15,71 m, šířka 5,53 m. Most je vystavěn z drobného lomového kamene na maltu vápennou. Krajní opěry a střední pilíř vynášejí dvě segmentové klenby, vrcholnice kleneb jsou vodorovné. Střední pilíř má na obou stranách mostu polokruhové zhlaví svázané se zdivem mostu. Kamenné zídky byly v minulosti opravovány, byly nověji přezděny z lomového kamene středního. Cesta na mostě je vyklenuta, kopíruje oblouk obou kleneb, s prašným povrchem.

Technický stav mostu je dobrý, bez závažnějších statických poruch. Na některých místech mostu je patrna vegetace – mech, rostliny, tráva. Most slouží stále svému účelu.

 

Zdroj: NPU


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,22565 s | počet dotazů: 211 | paměť: 103118 KB. | 03.02.2023 - 11:44:32